Üzleti gazdaságtan

A GeekWiki wikiből
Üzleti gazdaságtan
Tárgykód
2VL60NBV04B
Általános infók
Kredit
4
Ajánlott félév
2.
Félév
tavaszi félév
Előadás
van
Szeminárium
hetente egyszer
Tanszék
Üzleti Gazdaságtan Tanszék
Követelmények
Jelenlét
kötelező
KisZH
nincs
NagyZH
2 db
Házi feladat
szorgalmi
Vizsga
nincs
Előtanulmány
emelt vállalatgazdaságtan
Elérhetőségek
Okató(k) e-mail címe
miklos.kozma@uni-covinus.hu

A választható tantárgy a „piramis rendszerű” vállalatgazdaságtan tárgystruktúra második lépcsőjeként az I. évfolyam első félévében oktatott Vállalatgazdaságtan c. kötelező tantárgy tárgyi és koncepcionális ismereteire épít. A felsővezetés nézőpontjából vesszük sorra a tárgyalt területek módszereit. Arra helyezzük a hangsúlyt, hogy a megalapozott üzleti döntéseket előkészítő elemzési eljárásokkal és módszerekkel ismerkedjenek meg a hallgatók, a vállalati működés egyes funkcionális területeihez kapcsolódóan.

Követelmények

Évközi számonkérések és csoportos prezentáció. A szemináriumi részvétel kötelező.

A szorgalmi időszakban

1) Félévközi csoportos prezentáció (40 pont)

 • 10-20 perces prezentáció, 3-4 fős csoportokban.
 • Előre egyeztetett, aktuális témában, a releváns elméleti háttér önálló feldolgozásával, illetve egy-egy megadott esettanulmány feldolgozásával.
 • A szemináriumvezető az egyes prezentációkat követően fogadóórában személyes beszélgetés keretében értékeli a prezentáló hallgatók munkáját. Szükség esetén ekkor a szemináriumvezető kiegészítő kérdéseket is feltesz a prezentáció témakörével kapcsolatban.

2) Negyedéves írásos megkérdezés (20 pont)

 • A szorgalmi időszak 7. hetében tartott szeminárium alkalmával a tankönyv és a szemináriumok anyagából.
 • Kisesszék formájában kérdezzük meg a hallgatókat. A feladatok problémamegoldó jellegűek. A megszerzett ismeretek bemutatásán túl részben önálló véleményalkotást várunk el.

3) Félév végi zárthelyi dolgozat (30 pont)

 • A szorgalmi időszak 13. hetében az előadás időpontjában az előadások és a tankönyv anyagából megkérdezzük a hallgatókat. Elsősorban a félév során alkalmazott elemzési eszközök értő ismeretének meglétét értékeljük.

4) Szemináriumi aktivitás (10 pont)

 • A szemináriumvezető által meghatározott módon, az órai aktivitás minősége és mértéke függvényében kapják a diákok e pontokat.

5) Pluszfeladatok a szemináriumokon (plusz 5 pont)

 • Szorgalmi feladatok megoldását a szemináriumvezető plusz 5 ponttal honorálhatja.
 • Megajánlott jegy: nincs.
 • Elővizsga: nincs.

A vizsgaidőszakban

 • Vizsga: van

Félévvégi jegy

 • Ponthatárok:
Pontszám Jegy
0 - 51 1
52 - 65 2
66 - 75 3
76 - 85 4
86 - 100 5

Tematika

Az előadásokhoz igazodóan a szemináriumok főbb témakörei a következők:

Első negyedév:

 • Az üzlet értelmezései a gyakorlatban, az érintettek szerepe a vállalat sikerében
 • A vállalatok nemzetközivé válása, a globalizáció kérdései
 • A marketing szerepe a kettős értékteremtésben
 • A piac működése és hatása a vállalatok sikerére
 • Pénzügyi tervezés és elemzés

Második negyedév:

 • Emberi erőforrás menedzsment a gyakorlatban – kihívások: ösztönzés, személyes vezetés, konfliktuskezelés
 • Tudásmenedzsment
 • Termelésmenedzsment és logisztika a kettős értékteremtés szolgálatában
 • Stratégiai elemzés, üzleti stratégiák

Segédanyagok

Tankönyv

 • Chikán Attila: Vállalatgazdaságtan, Aula kiadó, 2008.

Ajánlott irodalom

 • Helmut Schmalen: Általános üzleti gazdaságtan, Axel Springer Budapest Kiadó, 2002.