Alkalmazásfejlesztés

A GeekWiki wikiből
Alkalmazásfejlesztés
Tárgykód
2SZ31NDV03B
Általános infók
Kredit
4
Félév
tavaszi félév
Előadás
nincs
Szeminárium
hetente egyszer
Tanszék
Számítástudományi Tanszék
Követelmények
KisZH
nincs
NagyZH
2 db
Házi feladat
van
Vizsga
nincs
Előtanulmány
nincs
Elérhetőségek
Tárgyfelelős
Mohácsi László
Okató(k) e-mail címe
laszlo.mohacsi@uni-covinus.hu

A tantárgy a modern integrált fejlesztői rendszerek világába nyújt bevezetőt, az első féléves alapozó tárgy (Informatika) témaköreiből kiindulva. A szemináriumok anyagában az objektumorientált programozással való ismerkedést szolgáló, alapozó példák mellett olyan, más szaktárgyakhoz is kapcsolódó kisebb esettanulmányok is helyet kaptak, amelyek célja az önálló problémafeltárás és -megoldás képességének erősítése a gazdasági informatika területein.

Követelmények

Gyakorlati jegy, folyamatos félévközi számonkérés alapján. A tantárgy követelményeit a hallgatónak az oktatási időszakban kell teljesítenie.
A gyakorlatok látogatása kötelező, a hiányzások még elfogadható mértéke a foglalkozások 1/4 részéről való távolmaradás.

A szorgalmi időszakban

 • A félév során 100 pont szerezhető, amely kétféle számonkérési forma részpontjainak összegeként áll elő:
  • 2 db félévközi zárthelyi dolgozat 40-40 pontért
  • kötelező beadandó feladat a szorgalmi időszak végéig 20 pontért
 • Megajánlott jegy: van.
 • Elővizsga: nincs.

A vizsgaidőszakban

 • Vizsga: nincs

Félévvégi jegy

 • Ponthatárok:
Pontszám Jegy
0 - 50 1
51 - 62 2
63 - 75 3
76 - 88 4
89 - 100 5

Tematika

 1. hét: A tárgy témáinak, követelményrendszerének ismertetése.Grafikus felület tervezésének szempontjai.
 2. hét: Standard vezérlőelemek és tulajdonságaik,Eseményorientált programozás alapelemei.Időzítés.
 3. hét: Összetett adattípusok: képek, stringek használatának alapjai. A karakterek kódjai. Ablakkezelés, menüsorok.
 4. hét: Dinamikus felületek: egy döntési probléma modellje.
 5. hét: Rajzeszközök az objemtum, metódus, tulajdonság fogalmakra építve.
 6. hét: Rajzeszközök II.: szimuláció, árfolyammodellezés véletlen mozgású változóval.
 7. hét: Első negyedéves zárthelyi dolgozat.
 8. hét: Fájlmûveletek: sima szöveg, bináris mûveletek.
 9. hét: Fájlmûveletek II.: Rich Text formátum kezelése
 10. hét: Felhasználói vezérlõk (user control) alkalmazása a tervezésben.
 11. hét: Irodai dokumentumok vezérlése fejlesztői rendszerekből.
 12. hét: Irodai dokumentumok vezérlése és VBA (makró) kapcsolatok.
 13. hét: Webalkalmazás: bemutató példa adatkapcsolattal.A beadandó feladatok témái és szempontjai.
 14. hét: Második negyedéves zárthelyi dolgozat.

Ajánlott irodalom

 • Microsoft Visual Basic 2010 Step by Step. Microsoft Press, 2010.

Ajánlott oldalak