Allgemeine Betriebswirtschaftslehre

A GeekWiki wikiből
Allgemeine Betriebswirtschaftslehre
Tárgykód
2VL60NBK09B
Általános infók
Kredit
5
Ajánlott félév
1.
Félév
őszi félév
Előadás
hetente egyszer
Szeminárium
hetente egyszer
Tanszék
Német Nyelvű Gazdálkodástudományi Képzési Központ Egyéb szervezeti egység
Követelmények
KisZH
nincs
NagyZH
nincs
Házi feladat
nincs
Vizsga
írásbeli
Előtanulmány
német nyelvismeret
Elérhetőségek
Tárgyfelelős
Dr. Gritsch Mátyás
Oktatók
Kiss Péter
Okató(k) e-mail címe
peter.kiss2@uni-corvinus.hu

A tantárgy szakmai tartalma: Ziel des Faches ist es, die grundlegenden Kenntnisse der Betriebswirtschaft zu vermitteln, damit die Voraussetzungen zum weiteren Studium im deutschsprachigen Studiengang geschaffen werden. Neben den Grundbegriffen der Betriebswirtschaft stehen die grundlegenden Fragen betrieblicher Entscheidungen im Mittelpunkt.

A tárgy ekvivalens a Vállalatgazdaságtan című kötelező tantárggyal.

Követelmények

A vizsgaidőszakban

Eine mit mindestens 4,0 (deutsch) bzw. 2 (ungarisch) bewertete Klausurarbeit am Ende des Semesters. (90 Minuten)

Az értékelés módszere

Félév végi zárthelyi dolgozat.


Tematika

Előadás tematika:

 1. Grundbegriffe der Betriebswirtschaftslehre
 2. Wahl des betrieblichen Standorts
 3. Rechtsformen des Unternehmens
 4. Kooperation und Konzentration von Unternehmen
 5. Entscheidungen im Unternehmen
 6. Die Planungs-, Organisations- und Kontrollentscheidungen
 7. Mitarbeiter im Betrieb
 8. Produktion
 9. Marketing
 10. Investition
 11. Finanzplanung
 12. Externes Rechnungswesen
 13. Bilanzanalyse
 14. Internes Rechnungswesen
 15. Unternehmensbewertung
 16. Lebenszyklus eines Unternehmens


Segédanyagok

Kötelező irodalom

 • Schmalen-Pechtl: Grundlagen und Probleme der Betriebswirtschaft (Auflage: 14.)
 • Vorlesungs- und Seminarmaterialien