Allgemeine Volkswirtschaftslehre

A GeekWiki wikiből
Allgemeine Volkswirtschaftlehre
Tárgykód
2DS91NBK02B
Általános infók
Kredit
5
Ajánlott félév
2.
Félév
tavaszi félév
Előadás
hetente egyszer
Szeminárium
hetente egyszer
Tanszék
Német Nyelvű Gazdálkodástudományi Képzési Központ Egyéb szervezeti egység
Követelmények
KisZH
nincs
NagyZH
nincs
Házi feladat
van
Vizsga
írásbeli
Előtanulmány
német nyelvismeret
Elérhetőségek
Tárgyfelelős
Dr. Simon Judit
Oktatók
Dr. Oliver Farhauer
Dr. Michael Puhle

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy keretében a következő négy alapvető gazdaságelméleti problémát tárgyaljuk: optimális fogyasztói döntés, technológiai hatékonyság, a termelési tényező optimális felhasználása, szükségleteknek megfelelő termelés. Az ennek során elsajátított ismeretek alapján értékelni tudják a mindennapos gazdálkodás olyan jelenségeit, mint: a munkanélküliség, erőforrások hatékony vagy pazarló felhasználása, termékek és tényezők elosztása. A következő blokkban a termelés, fogyasztás és elosztás kérdéseit társadalmi környezetükben vizsgáljuk, azaz kitérünk a gazdasági rendszerek elemzésére, a piaci mechanizmusok, illetve az állami beavatkozás hatására.

Ziel des Studiums ist es, den Studenten einen Überblick über die verschiedenen Themenstellungen und Bereiche im Fachgebiet Volkswirtschaftslehre zu geben. Die Studenten sollen lernen, sowohl die ökonomische Denkweise als auch ökonomische Modelle zu verstehen.


Követelmények

Szorgalmi időszakban

Foglalkozásokon való részvétel.

A vizsgaidőszakban

Abschluss des Faches mit mindestens 4,0 (deutsche Note) bzw. 2,0 (ungarische Note). Die Note setzt sich zusammen aus 90% für eine 60-minütige schriftliche Klausur und 10% für die Ausarbeitung und Präsentation von Übungsaufgaben als Gruppenarbeit.

Tematika

 1. Ökonomisches Denken und ökonomische Modelle
 2. Angebot und Nachfrage
 3. Marktformen und Angebot
 4. Makroökonomische Daten
 5. Die langfristige realökonomische Entwicklung
 6. Die langfristige Betrachtung von Geld und Preisen
 7. Kurzfristige wirtschaftliche Schwankungen
 8. Analyse von Wettbewerbsmärkten
 9. Externe Effekte und öffentliche Güter
 10. Makroökonomik der offenen Volkswirtschaft

Kötelező irodalom

 • Bartling, H. – Luzius, F.: Grundzüge der Volkswirtschaftslehre. Verlag Vahlen, München, 1998.
 • Heertje, A. – Wenzel, H.-D.: Grundlagen der Volkswirtschaftslehre. Springer-Verlag, Berlin – Heidelberg – New York, 2001.