Az európai civilizáció kialakulása

A GeekWiki wikiből
Az európai civilizáció kialakulása
Tárgykód
7NK40NDV74B
Általános infók
Kredit
3
Ajánlott félév
1
Félév
őszi félév
Előadás
van
Szeminárium
hetente egyszer
Tanszék
Nemzetközi Tanulmányok Intézet
Követelmények
KisZH
nincs
NagyZH
nincs
Házi feladat
nincs
Vizsga
írásbeli
Előtanulmány
nincs
Elérhetőségek
Okató(k) e-mail címe
laszlo.zsinka@uni-corvinus.hu

A tantárgy célja, hogy bevezetést nyújtson az európai kultúrtörténet szempontjából meghatározó 1000-1500 közötti korszakba. A félév során a hallgatók az európai kulturális gyökerekből kiindulva megismerkednek az érett középkor, illetve a reneszánsz kultúrájával. A kurzus kitekintéssel zárul a modern európai kultúra felé.

Követelmények

A hallgatók elolvassák és feldolgozzák az olvasmányokat

A szorgalmi időszakban

 • Megajánlott jegy: nincs.
 • Elővizsga: nincs.

A vizsgaidőszakban

 • Vizsga: írásbeli
 • Vizsgakövetelmény: Írásbeli vizsga, amelynek anyagát az órai előadások és az elolvasott irodalom jelentik

Tematika

 • Az európai civilizáció gyökerei 1.
 • Az európai civilizáció gyökerei 2.
 • A Karoling Európa
 • Az ezredforduló Európája
 • Kolostorok, szerzetesek és román művészet a 11. században
 • Városi iskolák, fordítói mozgalom és a 12. századi reneszánsz
 • Változás, reform és konfliktusok a 12-13.század fordulójának európai kultúrtörténetében
 • Egyetemek, skolasztika és gótika a 13. században
 • Válság és változás a késő középkori kultúrában
 • A reneszánsz 1.
 • A reneszánsz 2.
 • A reformáció
 • A kora újkori kultúra felé
 • Az európai kulturális fejlődés „értelme”

Kompetencia leírása

A hallgatók általános alapműveltségi ismeretekre tesznek szert az európai kultúra területén. Ismerik és értik az európai kultúra kurzus által áttekintett fontosabb korszakait, azok sajátosságait és jelenre gyakorolt hatását.

Segédanyagok

Ajánlott irodalmak

 • Jean Delumeau: Reneszánsz. Budapest. 1997. Osiris Kiadó

Kötelező irodalmak

 • Georges Duby. A katedrálisok kora. Budapest. 1984, Gondolat
 • Jacques Le Goff: Európa születése a középkorban. Budapest, 2003, Atlantisz