Bevezetés a Pénzügyi Technológiákba (FinTech)

A GeekWiki wikiből
Bevezetés a Pénzügyi Technológiákba (FinTech)
Tárgykód
2SZ31NAK25B
Általános infók
Kredit
5
Félév
őszi és tavaszi félév
Előadás
van
Szeminárium
hetente egyszer
Tanszék
Számítástudományi Tanszék
Követelmények
Jelenlét
nem kötelező
KisZH
nincs
NagyZH
2
Házi feladat
Capstone projekt
Vizsga
nincs
Elérhetőségek
Tárgyfelelős
Dr. Trinh Anh Tuan
Oktatók
Dr. Trinh Anh Tuan
Okató(k) e-mail címe
anhtuan.trinh@uni-corvinus.hu

A Financial Technology (FinTech) egy újonnan fejlődő interdiszciplináris terület a pénzügyi és mérnöki tevékenység között, amely példátlan potenciált mutatott be a hagyományos pénzügyi szolgáltatási szektor számára. A technológia elsősorban az informatika és az adattudományok, a különböző pénzügyi gyakorlatok terén tapasztalható fejlesztések alkalmazására összpontosít, amelyek javítják a szolgáltatás hatékonyságát és növelik a végfelhasználói vevői elégedettséget. Ez a multidiszciplináris tárgy felkészíti a diákokat mind a technológiai oktatásra a műszaki innovációkban, mind pedig a FinTech üzleti és jogi környezetének megértésében. A tárgy tematikája- többek között - a pénzügyi infrastruktúrák, az elektronikus fizetési rendszerek és a kriptográfiai technológiák, az internetes pénzügyek és a pénzügyi informatika, először a korszerű fejlesztéseket helyezik előtérbe a tárgy keretében. A tárgy fontos része egy "Capstone" projekt, amelyben a hallgatók csoportban dolgoznak egy FinTech projektben és a félév végén prezentálják a közös üzleti tervüket illetve terméküket.

Követelmények

A szorgalmi időszakban

RöpZH-k (egyéni), Captsone projekt beszámoló (csoportos)

A vizsgaidőszakban

Gyakorlati jegy

Az értékelés módszere

röpZH-k es Capstone projekt alapján

Tematika

Előadás tematika: 1: Financial Technology (FinTech) bevezetés és áttekintés, Capstone projekt definiálás 2: Módszertani megalapozás, technológiai innovációs módszerek, kapcsolódó esettnulmányok 4: "Capstone" projektek definiálása, választása, csapatépítés 5: Blockchain technológiák 6: Elektronikus fizetések és kriptovaluták 7: P2P-alapú üzleti modellek a pénzügyben 8: Technológiák gazdasági, számviteli és jogi kérdései 9: Biztonsági kérdések a pénzügyben 10: Mesterséges intelligencia alkalmazása a pénzügyben 11-13: "Capstone" projektre fókuszált tevékenységek ("elevator pitch", piaci elemzés, versenyelemzés, pénzügyi tervezés,..) 14: Jövő irányok, Díjazás - Workshop meghívott vendégekkel - legjobb 3 "Capstone" projekt prezentációja

Kompetencia leírása

A kurzus elvgézésével a hallgatók megismerik az innovatív pénzügyi technológiákat, melyeket képesek elemezni, értik azok működését, ismerik azok felhasználásuk lehetőségeit is korlátait. Képesek elemeni a piaci kihívásokat, ügyfélelvárásokat, és ezekhez kapcsolódóan képesek a technológiák alkalmazására. Képesek a technológiákra építve üzleti modell létrehozására.

Segédanyagok

Ajánlott irodalom

  • Susanne Chishti - Janos Barberis (2016) The FinTech Book, Wiley