Bevezetés a politikatudományba

A GeekWiki wikiből
Bevezetés a politikatudományba
Tárgykód
7PO10NDV08B
Általános infók
Kredit
3
Félév
őszi félév
Előadás
hetente egyszer
Szeminárium
nincs
Tanszék
Politikatudományi Intézet
Követelmények
Jelenlét
nem kötelező
KisZH
nincs
NagyZH
nincs
Házi feladat
nincs
Vizsga
írásbeli
Előtanulmány
nincs
Elérhetőségek
Tárgyfelelős
Dr. Török Gábor
Okató(k) e-mail címe
gtorok@uni-corvinus.hu

A tantárgy keretében a hallgatók megismerkednek a politikatudomány alapjaival. A legfontosabb ismeretkörök a következők: a politika alapfogalmai, a politika tudománya, a politikai környezetének és intézményeinek leírása, a politikai folyamatok bemutatása, a politika szereplőinek jellemzői.

Követelmények

A kiadott szakirodalomról és az előadások anyagáról számot adó kollokvium.

A szorgalmi időszakban

 • Megajánlott jegy: nincs.
 • Elővizsga: nincs.

A vizsgaidőszakban

 • Vizsga: írásbeli
 • Vizsgakövetelmény: Az utolsó órán kiadott kérdésekből kell felkészülni, a vizsgán kettőt kell közülük kifejteni 50 perc alatt.

Tematika

 • 1. A politika felfedezése (bevezető előadás)
 • 2. A politika természete (alapfogalmak)
 • 3. A politikai tudás (elméletek, módszerek)
 • 4. A politikai közösség (politikai kultúra, közvélemény, politikai gondolkodás)
 • 5. A politikai vezetők
 • 6. A politikai rezsimek (diktatúrák és demokráciák, rezsimek változása)
 • 7. A politikai intézmények (törvényhozás, végrehajtás, ellenőrzés, igazságszolgáltatás, kormányformák)
 • 8. A politikai választások (alapelvek, választási rendszerek)
 • 9. A politikai pártok (pártfejlődés, típusok, pártrendszerek)
 • 10. A politikai kommunikáció (nyilvánosság, média, napirend)
 • 11. A politika megértése

(Az egyes témákat az órák ebben a sorrendben dolgozzák fel, de lehetnek olyan témák, amelyek tárgyalása áthúzódik a következő alkalomra.)

Kompetencia leírása

A hallgatók képesek lesznek a politika legfontosabb jelenségeit azonosítani, a politikai folyamatokat és a politikai intézmények működését megérteni.

Irodalomjegyzék

Kötelező irodalom:

 • Török Gábor: A lakott sziget. Utazás a politika világába. Budapest, Atheneum Kiadó, 2017. Megjelenés időpontja: 2017. október

Ajánlott irodalom:

 • Colomer, Josep M. (2011): The Science of Politics. An Introduction. Oxford University Press
 • Heywood, Andrew (2013): Politics. Palgrave Macmillan
 • Roskin, Michael G. – Robert L Cord – James A. Medeiros – Walter S. Jones (2017): Political Science. An Introduction. New Jersey, Pearson
 • Shively, W. Phillips (2008): Power and Choice. An Introduction to Political Science. McGraw-Hill
 • Bayer József (1999): A politikatudomány alapjai. Budapest, Napvilág Kiadó
 • Bihari Mihály – Pokol Béla (2009): Politológia. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó
 • Fisichella, Domenico (2001): A politikatudomány alapvonalai. Budapest, Osiris Kiadó
 • Gallai Sándor – Török Gábor (szerk.) (2003): Politika és politikatudomány. Budapest, Aula Kiadó
 • Gyurgyák János (szerk.) (2003): Mi a politika? Bevezetés a politika világába. Budapest, Osiris Kiadó
 • Haskó Katalin – Hülvely István (2003): Bevezetés a politikatudományba. Budapest, Osiris Kiadó
 • Paczolay Péter – Szabó Máté (1996): A politikatudomány kialakulása. Budapest, Korona Kiadó