Biztosítás

A GeekWiki wikiből
Biztosítás
Tárgykód
4OP13NAK17B
Általános infók
Kredit
3
Ajánlott félév
2.
Félév
tavaszi félév
Előadás
van
Szeminárium
hetente egyszer
Tanszék
Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék
Követelmények
KisZH
nincs
NagyZH
nincs
Házi feladat
nincs
Vizsga
szóbeli
Előtanulmány
nincs
Elérhetőségek
Tárgyfelelős
Valaki
Oktatók
Valakik
Okató(k) e-mail címe
erzsebet.kovacs@uni-corvinus.hu

A biztosítási alapismeretek elsajátítása jó alapot ad a közgazdasági alapképzés hallgatóinak a kockázatkezelési folyamat megismeréséhez, a társadalom- és magán-biztosítás különbözőségének megértéséhez. Az élet- és nemélet biztosítási ágak, továbbá a biztosítási ágazatok megkülönböztetése, a kockázat-elbírálás folyamatának áttekintése hasznos ismeret akkor is, ha később a kockázatok menedzselésével vagy a potenciális biztosítottak képviseletével foglalkoznak a hallgatók.

Követelmények

kiselőadás választott témából

A szorgalmi időszakban

  • Megajánlott jegy: nincs.
  • Elővizsga: nincs.

A vizsgaidőszakban

  • Vizsga: szóbeli
  • Vizsgakövetelmény: vizsgajegy


Segédanyagok

  • Banyár József: Az életpálya pénzügyi tervezése, Aktuárius jegyzetek 9. Kötet, Aula, 2001
  • Dögei Sándor: Biztosítástan I. Aktuárius jegyzetek 7. Kötet, Aula, 2001.
  • Kovács Erzsébet: Biztosítási és pénzügyi számítások, Aktuárius jegyzetek 8. Kötet, Aula, 2001
  • Válogatott cikkek nyugdíjbiztosításból