Globalizálódó élelmiszertermelés és piacok

A GeekWiki wikiből
Globalizálódó élelmiszertermelés és piacok
Tárgykód
2KA21NAV02B
Általános infók
Kredit
4
Félév
őszi félév
Előadás
van
Szeminárium
hetente egyszer
Tanszék
Agrárközgazdasági és Vidékfejlesztési Tanszék
Követelmények
Jelenlét
kötelező
KisZH
nincs
NagyZH
2 db
Házi feladat
prezentációkészítés párban
Vizsga
nincs
Elérhetőségek
Tárgyfelelős
Dr. Podruzsik Szilárd
Okató(k) e-mail címe
szilard.podruzsik@uni-corvinus.hu

A tárgy bevezeti a hallgatókat a mezőgazdasági és élelmiszerpiacok működésébe különös tekintettel a közpolitikai problémákra. Nagy figyelmet szentelünk a nemzetközi kitekintésnek a globalizációból fakadó sajátos problémáknak. A mezőgazdasági és élelmiszerpiacok kitűnő "laboratóriumi" környezetet adnak a mikroökonómiai elvek alkalmazására a piaci kudarcok és a kiterjedt állami beavatkozások miatt. Az agrárgazdaságtani alapok áttekintése után a kurzus megvizsgálja az élelmiszerpiacok sajátos problémáit, az állami beavatkozások racionalitását. Külön foglalkozunk ennek gyakorlati alkalmazásával a Közös Agrárpolitika keretében. Megvizsgáljuk a különböző állami támogatások belföldi és külföldi piacra gyakorolt hatását. Áttekintjük a nemzetközi agrárpiacok szabályozásának működését a GATT/WTO keretében. Majd kitérünk olyan speciális problémákra mint a mezőgazdasági szabályozások hatása a környezetre, a vidékfejlesztésre, a bioüzemanyagokra, a piaci erölényre és az élelmiszerbiztonságra.

Követelmények

Félévvégi jegy

A hallgatók megszerzett tudásszintjének értékelése két komponens alapján történik.

 • 1. évközi zárthelyi dolgozat - 50% (4. szemináriumon kerül megírásra)
 • 2. év végi zárthelyi dolgozat - 50% (utolsó előadáson kerül megírásra)

Az első zárthelyi dolgozat témája az első negyedévben, a második zárthelyi dolgozat a második negyedévben a kiadott irodalmakban olvasott anyagok valamint az előadásokon és a szemináriumokon elhangzottak. Egy zárthelyi dolgozattal maximum 50 pont szerezhető, amelyből legalább 25 pontot meg kell szerezni. Mindkét zárthelyi dolgozat a vizsgaidőszakban legfeljebb egy alkalommal ismételhető. A végső érdemjegy két zárthelyi dolgozaton elért pontok átlaga, az alábbiak szerint:

 • Ponthatárok:
Pontszám Jegy
0-50 1
51-62 2
63-74 3
75-86 4
87-100 5

Tematika

 1. Bevezetés
 2. Keresleti oldal: a népesség növekedés és a jólét hatása az élelmiszerfogyasztásra
 3. Kínálati oldal: Mezőgazdasági termelés és annak meghatározó tényezői
 4. Agrárpolitikai célok
 5. Közös Agrárpolitika
 6. Az agrárpolitika gazdaságtana
 7. Vidékfejlesztés
 8. Mezőgazdaság és környezet
 9. A nemzetközi agrárkereskedelem szabályozása
 10. A nemzetközi agrárkereskedelem liberalizálásának hatásai
 11. Piaci erőfölény az élelmiszerláncban
 12. Élelmiszerbiztonság
 13. Összefoglalás


Segédanyagok

Kötelező irodalom

 • Fertő Imre (2011): Hogyan tudnak a termelők bekapcsolódni a modern élelmiszerláncokba? Külgazdaság, LV. évf., 2011. január–február (65–82. o.)
 • Fertő Imre (1999): Az agrárpolitika modelljei. Osiris Kiadó, Budapest
 • Fertő Imre - Éder Tamás (1998): Az agrárpolitikai gazdaságtana, Századvég Kiadó Budapest,
 • Csáki Csaba és Jámbor Attila (2010): Öt évvel a csatlakozás után: Az EU-tagság mezőgazdaságra gyakorolt hatásai a közép-kelet-európai országokban. Fejlesztés és Finanszírozás, 2010(1), 3-14
 • Attila Jambor (2011): Rural Development in the CAP post 2013. European Parliament note, European Parliament, Brussels. IP/B/AGRI/IC/2011_005, pp. 38
 • Jámbor Attila (2011): A Közös Agrárpolitika 2013 után: a szakmai és társadalmi vita összefoglalása. Magyar Tudomány, 2011/2. szám, 189-198. oldal
 • Csaba Forgacs (2010): Focusing Rural Development in Central and Eastern European Countries. Studies in Agricultural Economics, Issue 111
 • Csáki Csaba (szerk.): Élelmezésbiztonság. MTA, Budapest.

Ajánlott irodalom

 • FAO (2009): The state of agricultural commodity markets, 2009. Rome
 • Swinnen, JF. M. (2010): The Right Price of Food: Reflections on the Political Economy of Policy Analysis and Communication. Katholieke Universiteit Leuven. Licos Discussion Paper, 25910
 • Timmer, C. P., Akkus, S (2008): The Structural Transformation as a Pathway out of Poverty: Analytics, Empirics and Politics. Center for Global Development, Working Paper, no. 150
 • Zoltan Bakucs, Imre Ferto, and Cristina Marreiros (2010): Socio-economic Status and the Structural Change of Dietary Intake in Hungary: A Panel Study. 1st joint EAAE/AAEA seminar, "The Economics of Food, Food Choice and Health", 15-17 September, 2010, Fresing, Germany
TIPP

Nagyon jó humora van a tanárnak, a tárgy pedig érdekes és nem nehéz