Grundlagen des Marketing

A GeekWiki wikiből
Grundlagen des Marketing
Tárgykód
2MF44NBK01B
Általános infók
Kredit
5
Ajánlott félév
2.
Félév
tavaszi félév
Előadás
hetente egyszer
Szeminárium
hetente egyszer
Tanszék
Német Nyelvű Gazdálkodástudományi Képzési Központ Egyéb szervezeti egység
Követelmények
KisZH
nincs
NagyZH
van
Házi feladat
van
Vizsga
írásbeli
Előtanulmány
német nyelvismeret
Elérhetőségek
Tárgyfelelős
Dr. Zsóka Ágnes
Oktatók
Bohl Patrick Robert
Dr. Zsóka Ágnes

A tantárgy szakmai tartalma: Das Ziel des Faches ist es, den Studierenden vertiefte Kenntnisse über die Markt- und Absatzpolitik des Unternehmens zu vermitteln. In mikroökonomischer Betrachtungsweise werden die Probleme des Marketing als unternehmerische Aufgabe behandelt. Der Unterricht ist nach Möglichkeit praxisorientiert. Dementsprechend werden auch die theoretischen Fragen und Probleme während der Aufarbeitung mit aktuellen praktischen Aufgaben und Themenkreisen verknüpft und diskutiert.

A tárgy ekvivalens a Vállalatgazdaságtan című kötelező tantárggyal.

Követelmények

Szorgalmi időszakban

Negyedéves zárthelyi dolgozat, esettanulmányok csoportos megoldása írásban és szóban, szakcikk egyéni feldolgozása és prezentációja.

A vizsgaidőszakban

Gyakorlati jegy. A félévi vizsgára bocsátás feltétele a szakcikk egyéni feldolgozása és prezentációja (15%), valamint a három esettanulmány csoportos írásbeli és szóbeli megoldása (30 %). Kötelező a negyedévi és félévvégi zárthelyi dolgozatok megírása (25% és 30 %).

Az értékelés módszere

Az értékelés a szokásos ötfokozatú skálán történik, a zárthelyi dolgozat megírásának időtartama 75 perc, amely esszékérdések megválaszolásából áll. A teljesítményekhez az elért pontszámokhoz tartozó érdemjegyskála a következő: 0–60 elégtelen 61–70 elégséges 71–80 közepes 81–90 jó 91- jeles

Tematika

Előadás tematika:

 1. Grundlagen zum Marketing und Marketing Management
 2. Ermittlung von Marketingsegmenten, Differenzierung und

Positionierung

 1. Analyse des Käuferverhaltens in Konsumgütermärkten
 2. Analyse des Kaufverhaltens von Organisationen
 3. Entwicklung und Einführung neuer rodukte/Produktpolitik
 4. Die Preispolitik
 5. Preispolitik
 6. Management integrierter Marketingkommunkation
 7. Management von Verkaufsförderung nund Public Relations
 8. Management von Verkauf und Verkaufsorganisationen
 9. Management des Distributionssystem
 10. Marktorientierte Strategische Planung
 11. Marktorientierte strat.Planung
 12. Internes Rechnungswesen

Segédanyagok

Kötelező irodalom

 • H. Meffert: Marketing, 9. Auflage, 2000, Gabler Verlag, Wiesbaden.
 • H. Schmalen: Grundlagen und Probleme der Betriebswirtschaft, 12. Auflage, Stuttgart 2002, (Kapitel 14–17)
 • Ötvös Károly: Artikelsammlung, Budapest, 2005

Ajánlott irodalom

 • Gierl, H. : Marketing, 2. Auflage, Stuttgart, 2002
 • Homburg, C./Kromer H.: Marketingmanagement. Strategie – Instrumente – Umsetzung – Unternehmensführung, Wiesbaden, 2003
 • Nieschlag R./Dichtl E./Hörschgen H.: Marketing, 19. Auflage, Berlin, 2002