Információs társadalom

A GeekWiki wikiből
Információs társadalom
Tárgykód
2EB34NAK02B
Általános infók
Kredit
5
Ajánlott félév
7.
Előadás
van
Szeminárium
hetente egyszer
Tanszék
Infokommunikációs tanszék
Követelmények
KisZH
nincs
NagyZH
nincs
Házi feladat
van
Vizsga
írásbeli
Előtanulmány
nincs
Elérhetőségek
Tárgyfelelős
Pintér Róbert
Oktatók
Pintér Róbert
Okató(k) e-mail címe
robert.pinter@uni-corvinus.hu


A tantárgy célja az információs társadalom fogalmának megismertetése és a hozzá kapcsolódó nagyobb témakörök legfontosabb összefüggéseinek feltárása. A kurzus során körbejárjuk a fogalom hétköznapi, politikai és tudományos jelentését, kiderítjük, hogy miért mondhatjuk azt, hogy információs társadalomban élünk, illetve milyen fejlett ez az információs társadalom. Áttekintjük, hogy hogyan jelenik meg a téma a társadalom különböző területein. A kurzus során külön kitérünk arra, hogy milyen szerepet játszanak az infokommunikációs eszközök az információs korban.

Követelmények

Szorgalmi időszak

 • rendszeres órára járás
 • a szemináriumi feladatok elvégzése hétről-hétre

A tanár feltölti az órai előadás anyagát a Moodle-be. Kihirdeti a szemináriumi feladatot az órához létrehozott Facebook csoporton is (a kurzus számára Facebook csoportot is létrehozunk a kurzussal kapcsolatos kérdések megvitatására). A szemináriumi feladat megoldására minden hallgatónak a következő hét csütörtök éjfélig van lehetősége (ez után a feladat már nem pótolható). A megoldásokat minden hallgatónak a Moodle-be kell feltöltenie a gyakorlati kurzus adott héthez előre elkészített feladatához. A határidő betartását a Moodle-re való beérkezés alapján ellenőrzi a tanár. A feladatok összegyűjtésében és kiértékelésében a tanárt demonstrátor segíti.

Vizsgakövetelmény

A félév közbeni szemináriumi teljesítmény és a szóbeli vizsga alapján kapnak jegyet a hallgatók. Az értékelés módszere:

 • hétről-hétre leadott szemináriumi feladatok: 50%-ban számít bele a végső érdemjegybe
 • Írásbeli vizsga a félév végén: 50%-ban számít bele a végső érdemjegybe.
 • 10 extra pont szerezhető félév közben 15 perces szemináriumi kiselőadás tartásával (előre megadott és egyeztetett téma alapján).

Tematika

A tananyag leírása

 • 1. Bevezetés az információs társadalomba
 • 2. Technológia és társadalom
 • 3. Gazdaság és globalizáció
 • 4. Internet és infokom infrastruktúra
 • 5. Politika
 • 6. Kultúra
 • 7. Média- és tartalom
 • 8. Társadalom és közösség
 • 9. Oktatás
 • 10. Tér és térhasználat
 • 11. Társadalmi változás és megértése napjainkban
 • 12. Természet és környezetvédelem
 • 13. Jövő

Irodalomjegyzék

Kötelező irodalom

Előadásonként adja meg az előadó.