Informatikai rendszerek fejlesztése

A GeekWiki wikiből
Informatikai rendszerek fejlesztése
Tárgykód
2SZ31NAK13B
Általános infók
Kredit
5
Ajánlott félév
5
Félév
Őszi félév
Előadás
van
Szeminárium
hetente egyszer
Tanszék
Számítástudományi tanszék
Követelmények
KisZH
nincs
NagyZH
3 db
Házi feladat
nincs
Vizsga
nincs
Előtanulmány
Elérhetőségek
Tárgyfelelős
Dr. Csetényi Artur
Okató(k) e-mail címe
csetenyi@uni-corvinus.hu

A tantárgy keretében a hallgatók megismerik a szoftverrendszerek fejlesztésének: specifikációjának, tervezésének, implementálásának és menedzselésének legfontosabb kérdéseit, eszközeit és technikáit. A félév során megtanulják, hogyan lehet nagy komplexitású rendszereket költséghatékony módon fejleszteni, amelyek egyúttal eleget tesznek az üzembiztonság összetett kritériumának. Részletes tárgyalásra kerülnek a szoftverprojekt-menedzsment és a kockázatkezelés technikái. A kurzus egyik legfontosabb célja a rendszerkövetelmények (a rendszer által nyújtott szolgáltatások magas szintű, absztrakt megfogalmazásai) tervezési folyamatának megismerése. A szemináriumokon korszerű, integrált fejlesztőkörnyezetek használatával a hallgatók betekintést nyernek a gyakorlati szoftverfejlesztés különböző részterületeibe, a korábbi tanulmányok kiterjesztéseként egyéni mellett csoportos tervezési - fejlesztési - tesztelési folyamatokba. Az objektumorientált programozási modellre építve a szemináriumi képzés hangsúlyos elemei az adatvezérelt alkalmazások és a többrétegű alkalmazásfejlesztés modern platformjai.

Követelmények

A szorgalmi időszakban

 • A félév folyamán a hallgatók két elméleti és egy gyakorlati zárthelyi dolgozatot írnak 25-25 pontért. Az első elméleti ZH időpontja a 7. héten, a másodiké a 14. héten lesz. (Az ütemezéstől kényszerű eltérések elképzelhetők).A szemináriumokon a számonkérés folyamatos, a hallgatók aktív részvétele szükséges és elengedhetetlen. A félév sikeres zárásának feltétele, hogy mindkét elméleti és az egy gyakorlati zárthelyi dolgozat eredménye külön-külön legalább 10 pont legyen. A zárthelyi dolgozatok külön-külön nem pótolhatók.Azon hallgatók, akik a félév során nem érik el a minimum követelményt (51 pont), összevont vizsgát tesznek a vizsgaidőszakban, amelyen mind az elméleti, mind a gyakorlati ismeretek számonkérésre kerülnek.
 • A gyakorlatokon való részvétel kötelező!
 • Megajánlott jegy: van.
 • Elővizsga: nincs.

A vizsgaidőszakban

 • Utóvizsga: elmaradt ZH-k pótlása (max 50 pont)

Félévvégi jegy

 • Ponthatárok:
Pontszám Jegy
0 - 29 1
30 - 37 2
38 - 45 3
46 - 52 4
53 - 60 5

Tematika

 1. hét: Bevezetés. Szoftverfolyamat modelljei I. (vízesés modell, evolúciós fejlesztés, evolúciós és eldobható szoftverprototípusok készítése).
 2. hét: Szoftverfolyamat modelljei II.(CBSE, inkrementális fejlesztés, spirális fejlesztés).
 3. hét: Tervvezérelt vs. agilis SW fejlesztési módszerek
 4. hét: Szoftvertervezés és rendszertervezés kapcsolata. CASE. Szakmai és etikai felelősség.
 5. hét: Informatikai rendszerek típusai és alkalmazásaik.
 6. hét: Szociotechnikai rendszerek. Szervezetek és számítógéprendszerek. Ősrendszerek.
 7. hét: Kritikus rendszerek. Üzembiztonság, megbízhatóság, biztonságosság, védettség.
 8. hét: Projektmenedzsment, projektek tervezése és ütemezése. Kockázatkezelés, kockázat azonosítása, elemzése, tervezése.
 9. hét: Funkcionális és nem funkcionális szoftverkövetelmények, felhasználói és rendszerkövetelmények.
 10. hét: Követelmények tervezésének folyamatai (megvalósíthatósági tanulmányok, nézőpont-orientált feltárás, forgatókönyvek, használati esetek, etnográfia).
 11. hét: Rendszermodellek (környezeti modellek, viselkedési, adatfolyam, állapotátmenet, objektummodellek).


Segédanyagok

Tankönyv

 • Sommerville: Szoftverrendszerek fejlesztése, Panem Kiadó, 2002.
 • Csetényi Arthur: Informatikai rendszerek fejlesztése, In: Informatika alapjai (Csala, Csetényi, Tarlós), pp. 271-436, Computerbooks, 2001.


Ajánlott oldalak