Internet alkalmazásfejlesztés

A GeekWiki wikiből
Internet alkalmazásfejlesztés
Tárgykód
2SZ31NCV04B
Általános infók
Kredit
3
Ajánlott félév
7
Félév
Őszi félév
Előadás
van
Szeminárium
hetente egyszer
Tanszék
Számítástudományi Tanszék
Követelmények
KisZH
nincs
NagyZH
1 db
Házi feladat
van
Vizsga
van
Előtanulmány
nincs
Elérhetőségek
Tárgyfelelős
Dr. Fodor Szabina Eszter
Okató(k) e-mail címe
szabina.fodor@uni-corvinus.hu

A tantárgy célja a hallgatók megismertetése az Internet alkalmazásfejlesztés terminológiájával. A félév során megismerkednek az Internet alapfogalmaival, a gyakorlatban elsajátítják a HTML és XML .kódolást és a Java nyelv alapjait. A hallgatók megismerik továbbá, hogy Java szervletek segítségével miként hozhatók létre hatékony és sokcélú webalkalmazások.

Követelmények

 • Vizsgakövetelmény: gyakorlati jegy.

A szorgalmi időszakban

 • A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: A gyakorlatok látogatása kötelező. A félév során a hallgatóknak az előadásokon röpdolgozatot, a gyakorlatokon géptermi dolgozatot kell írniuk és egy önálló projektet kell elkészíteniük.
 • géptermi dolgozat a 12. vagy 13. héten (50 pont)
 • 8 db előre be nem jelentett időpontban röpdolgozat, melyek közül a 6 legjobb, számíts (6 * 5 pont)
 • összetett csoportos projekt (20 pont)

A vizsgaidőszakban

 • Vizsgakövetelmény: gyakorlati jegy.

Félévvégi jegy

 • Vizsgajegy

Tematika

 1. hét: Internet alapok, protokollok, html alapok, a html sajátosságai
 2. hét: Hálózati programozás – vastag kliens vs. vékony kliens
 3. hét: Webszerverek programozása, JSP. A JSP implicit objektumai.
 4. hét: Egyszerű JSP alkalmazás elkészítése, EL műveletek, operátorok. JSTL alapjai
 5. hét: Kliensről érkező adatok feldolgozása,
 6. hét: JavaBean technológia
 7. hét: Felhasználói adatok nyomonkövetése (bejelentkezés, account, bevásárló kosár)
 8. hét: Keretrendszerek - Hibernate
 9. hét: Adatbázis-kapcsolat létesítés, egyszerű lekérdezés és módosítás meglévő adatbázisba a JSTL sql taglib segítségével.
 10. hét: Az XML technológia: szintaxis (struktúra, prológ, dokumentum elem), jól formázott és érvényes dokumentumok (dtd, xsd), névterek. XML megjelenítése: CSS, XSLT segítségével.
 11. hét: Webszolgáltatások
 12. hét: Web alkalmazások biztonsága
 13. hét: ZH
 14. hét: Projektek bemutatása

Kompetencia leírása

 • Az Internet alkalmazás fejlesztése alapfogalmainak és technikáinak ismerete,

Java alapú web alkalmazások készítésének technológiája, Saját JSP alkalmazás készítése.

Segédanyagok

Kötelező irodalom

Kötelező tankönyv, jegyzet nincs

Ajánlott irodalom

Vishal Layka: Learn Java for Web Development Modern Java Web Development, Apress, 2014 Peter Müller, Dirk Louis: Webvilág - Java 5, Panem Kiadó Kft., 2006 Bryan Basham, Kathy Sierra, Bert Bates: Head First Servlets & JSP, O'Reilly, 2005 Betsy Bruce:Tanuljuk meg a Dreamweaver használatát 24 óra alatt, Kiskapu, 2002 Jason Hunter: „Java Szervletek Programozása (A kiszolgálóoldali Java-fejlesztők kézikönyve)”, Kossuth, 2001 Nyékiné G. Judit (szerk.): „J2EE Útikalauz Java programozóknak”, ELTE TTK Hallgatói Alapítvány, 2002