Kommunikációs zavarok

A GeekWiki wikiből
Kommunikációs zavarok
Tárgykód
7PE20NCK69B
Általános infók
Kredit
3
Félév
őszi félév
Előadás
hetente kétszer
Szeminárium
nincs
Tanszék
Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet
Követelmények
KisZH
nincs
NagyZH
nincs
Házi feladat
nincs
Vizsga
írásbeli
Előtanulmány
nincs
Elérhetőségek
Tárgyfelelős
Dr. Bokor Tamás
Okató(k) e-mail címe
tamas.bokor@uni-corvinus.hu

A kurzus komplex áttekintést ad a kommunikáció zavarjelenségeiről, többféle tudományos szempontból megközelítve a központi témát. A kommunikáció- és médiatudomány, a pszichológia, a nyelvészet és a kultúratudomány képviselőiként az egyes előadók rávilágítanak a kommunikációs zavarok legérdekesebb kérdéseire, az egyes diszciplínák meggyőző válaszaira.

Követelmények

Előadás lévén évközi tanulmányi követelmények nincsenek az órák lehetőség szerinti látogatásán kívül.

A szorgalmi időszakban

 • Megajánlott jegy: nincs.
 • Elővizsga: nincs.

A vizsgaidőszakban

 • Vizsga: Írásbeli vizsga az előadások és a kötelező olvasmányok alapján (a félév során a Moodle-ön kiadott kérdéskatalógusból választott kérdésekkel).

Tematika

 • „A hiba a mi készülékünkben van” – humán kommunikációs zavarjelenségek az online szociális rendszerekben
 • Az anyanyelv hatása a gondolkodásra és a kommunikációra
 • „Zavar a hálóban” - a nyelv mint hálózat
 • A logopédiai terápia táguló horizontja
 • Különböző világainkról. A női – férfi kommunikáció nehézségei
 • Konfliktusok a közéleti-politikai kommunikációban. Ügybirtoklók, értéknyelvek és vezérek: szóval győzni kell
 • Meggyőzéstechnika
 • Szervezeti konfliktusok
 • Nemzedékek közötti kommunikációs zavarok
 • A digitális identitás
 • A tudatos újmédia-használat kihívásai: konfliktusok, paradoxonok és zavarjelenségek a webkettő kommunikációs színterében
 • Kommunikációs zavarok az élet végén
 • Konfliktusok a közösségi médiában

Kompetencia leírása

A hallgatók kritikai szemlélete és elemző képessége fejlődik az ismeretek elsajátítása nyomán.

Segédanyagok

Kötelező irodalom

Tananyag leírásánál, az egyes előadásoknál a tantárgyi honlapon