Médiagazdaságtan

A GeekWiki wikiből
Médiagazdaságtan
Tárgykód
2EB34NAK01B
Általános infók
Kredit
5
Ajánlott félév
5
Félév
Őszi félév
Előadás
van
Szeminárium
hetente egyszer
Tanszék
Infokommunikációs Tanszék Tanszék
Követelmények
KisZH
nincs
NagyZH
nincs
Házi feladat
van
Vizsga
írásbeli
Előtanulmány
nincs
Elérhetőségek
Tárgyfelelős
Urbán Ágnes
Oktatók
Urbán Ágnes
Simay Attila Endre
Okató(k) e-mail címe
agnes.urban@uni-corvinus.hu

A cél a médiapiacok vizsgálata. A piac leírása során a termékek, a fogyasztás, a termelés, a piacszerkezet és a szabályozás vizsgálata történik meg általában és fő ágazatonként (kiemelten: lapkiadás, rádiózás, televíziózás). A tárgyalás a hagyományos médiaágazatok mellett foglalkozik a média digitális forradalmával, az online média, a hálózati média tartalomszolgáltatások sajátosságaival és fejlődési tendenciáival.A hallgatók ismereteket szereznek a médiapiacok működéséről, fogyasztási jellemzőiről, társadalmi beágyazottságáról. A félév során bevezetést kapnak az egyes médiumok piacának jellegzetességeibe, a legfontosabb üzleti és szabályozási folyamatokba. A hallgatók részéről ehhez nemcsak általános közgazdasági és üzleti ismeretekre van szükség, hanem a minket körülvevő médiavilág iránti érdeklődésre is. A tárgy ismeretanyagának elsajátításával átfogó képet kapnak a hallgatók a médiapiacok működéséről, ami a továbbiakban is segítheti a tömegkommunikációban való eligazodásukat.

Követelmények

Az évközi teljesítmény és a vizsgaidőszaki számonkérések eredményei alapján történik a számonkérés.

A szorgalmi időszakban

 • A hallgatóknak egy hozzávetőleg 18 oldal terjedelmű csoportos házi dolgozatot kell elkészíteni előre egyeztetett témában.
 • Az órai teljesítmény megítélésben mind a részvétel, mind pedig az órai aktivitás szerepet kap.
 • Elővizsga: nincs

A vizsgaidőszakban

 • A vizsgára a félév végi vizsgaidőszakban kerül sor, negyedévi vizsgát nem tartunk. A vizsga szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat rögzíti. A félév folyamán összesen 100 pont szerezhető. A félév végi írásbeli vizsgára 45 pont, a házi dolgozatra 30 pont, az órai teljesítményre 25 pont adható.

Tematika

 1. hét:A média fogalma, a médiagazdaságtan tárgya. A magyarországi médiapiac.
 2. hét:A médiatermékek keresletének általános jellemzői.
 3. hét:A médiatermékek kínálatának általános jellemzői.
 4. hét:A lapkiadás piaca, a lapolvasási szokások változása.
 5. hét:A lapkiadás piacának változása az új technológia környezetben
 6. hét:Az újságírás szerepe a modern társadalmakban. A felelős média.
 7. hét:A rádiózás piaca. A közszolgálati műsorszolgáltatás modellje
 8. hét:A televíziózás piaca: üzleti modellek kialakulása, nézési szokások változása
 9. hét:Vendégelőadás
 10. hét:A sokcsatornás televíziózás, a terjesztési technológiák fejlődése. Digitális televíziózás – a platformok versenye
 11. hét:A konvergencia, a médiapiac átalakulása
 12. hét:Az online médiaszolgáltatások piaca
 13. hét:Az új médiaszolgáltatások közgazdaságtana
 14. hét:A médiapiac szabályozási környezete, a főbb médiapolitikai kihívások

Segédanyagok

Kötelező irodalom:

 • Gálik M.-Urbán Á.: Médiagazdaságtan, 2014

Ajánlott irodalom:

 • Gálik Mihály – Vogl Artemon: Az új médiakoncentráció-szabályozás első vizsgája: az Axel Springer és a Ringier kiadói csoport meghiúsult összeolvadása a magyar piacon. , 2011
 • Picard, R.: Unique characteristics and Business Dynamics of media products, 2005