Magyar banktörténet

A GeekWiki wikiből
Banktörténet
Tárgykód
7SO30NGVC1M
Általános infók
Kredit
3
Félév
tavaszi félév
Előadás
nincs
Szeminárium
hetente egyszer
Tanszék
Szociológia és Társadalompolitika Intézet
Követelmények
KisZH
2 db
NagyZH
1 db
Házi feladat
van
Vizsga
nincs
Előtanulmány
nincs
Elérhetőségek
Tárgyfelelős
Dr. Pogány Ágnes
Okató(k) e-mail címe
gnes.pogany@uni-corvinus.hu
A tárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat a 18 - 20. század bank- és pénztörténetének legfontosabb kérdéseivel. Az előadások áttekintik a pénzintézetek fontosabb típusainak kialakulását és sajátosságait, az egyes országok bankrendszerének jellemzőit, az elmúlt százötven év nemzetközi pénzügyi rendszerének és monetáris politikájának történetét, a pénzügyi válságok történetét, okait és következményeit, a két világháború által előidézett pénzügyi változásokat.

Követelmények

Előadások és a kötelező irodalom feldolgozása.

A szorgalmi időszakban

Szóbeli vizsga, vagy egy 15-20 oldalas, hivatkozásokat tartalmazó esszé megírása (választható, az oktatóval történt előzetes egyeztetés szükséges).

 • Megajánlott jegy: van.
 • Elővizsga: nincs.

A vizsgaidőszakban

 • Vizsga: szóbeli

Félévvégi jegy

Szóbeli vizsga (100%), vagy egy 15-20 oldalas esszé megírása

Tematika

 1. hét: A preindusztriális bankrendszerek 1.
 2. hét: A preindusztriális bankrendszerek 2.
 3. hét: Az iparosodás korának bankrendszere 1.
 4. hét: Az iparosodás korának bankrendszere 2.
 5. hét: A jegybankok kialakulása Európában és az Egyesült Államokban 1.
 6. hét: A jegybankok kialakulása Európában és az Egyesült Államokban 2.
 7. hét: A nemzetközi pénzügyi rendszer az I. világháború előtt
 8. hét: Nemzetközi tőkemozgás az I. világháború előtt
 9. hét: Az I. világháború, infláció és pénzügyi stabilizáció Európában 1.
 10. hét: Az I. világháború, infláció és pénzügyi stabilizáció Európában 2.
 11. hét: A nagy váság 1.
 12. hét: A nagy váság 2.
 13. hét: A náci Németország pénzügyi rendszere
 14. hét: A nemzetközi pénzügyi rendszer a II. világháború után

Segédanyagok

Tankönyv

 • Eichengreen, Barry, Globalizing Capital. A History of the International Monetary System, Princeton University Press, 7-136.
 • Kindleberger, Charles P. A Financial History of Western Europe. Oxford University Press 1993. 77-130. 264- 375.
 • Tomka Béla: A magyarországi pénzintézetek rövid története Gondolat Budapest, 1996. 9-102.