Menedzsment kontroll (Controlling)

A GeekWiki wikiből
Menedzsment kontroll (Controlling)
Tárgykód
2VE81NGK07B
Általános infók
Kredit
5
Ajánlott félév
6
Félév
TUF őszi félévben
Előadás
van
Szeminárium
hetente egyszer
Tanszék
Vezetés és Kontroll Tanszék
Követelmények
KisZH
nincs
NagyZH
nincs
Vizsga
írásbeli
Előtanulmány
nincs
Elérhetőségek
Tárgyfelelős
Tirnitz Tamás József
Oktatók
Kenyácz Éva
Dr. Drótos György
Okató(k) e-mail címe
tamas.tirnitz@uni-corvinus.hu
eva.krenyacz@uni-corvinus.hu
gyorgy.drotos@uni-corvinus.hu

„A menedzsmentkontroll az a folyamat, amelynek során a vezetők annak érdekében befolyásolják a szervezet tagjainak magatartását, hogy megvalósítsák a szervezet stratégiáját.” Anthony-Govindarajan, 2009, 7.o. A kurzus a kontroll vezetői funkció megvalósulásának vizsgálatát tűzi ki célul: elméleti ismereteket, gyakorlati tapasztalatokat, modelleket és esettanulmányokat kínál a menedzsmentkontroll folyamatának és eszközeinek bemutatásához. A tárgy kialakításánál fő szempontunk az volt, hogy a hallgatók

 • megértsék és megtanulják alkalmazni, értő módon használni a menedzsmentkontroll témaköréhez tartozó alapvető fogalmakat, mind a későbbi egyetemi tanulmányaik során, mind a vállalati gyakorlatban;
 • lássák, hogy egy körültekintően kiépített és működtetett menedzsmentkontroll-rendszer miképpen járulhat hozzá a szervezet céljainak, stratégiáinak megvalósulásához;
 • képesek legyenek értelmezni és kezelni a menedzsmentkontroll-rendszer kiépítése és működtetése kapcsán felmerülő jellemző problémákat.

Követelmények

Szorgalmi időszak

A kötelező tananyag a következő elemekből áll össze:

 • Robert A. Anthony – Vijay Govindarajan: Menedzsmentkontroll-rendszerek; Panem 2009 (AG)
 • Horváth & Partners: Controlling – Út egy hatékony controllingrendszerhez; Complex, 2008 (HP)
 • az előadásokon és gyakorlatokon elhangzottak

Az előadások diái és az esettanulmányok a Moodle rendszeren keresztül érhetők el és tölthetők le a Cusman azonosítóval és jelszóval történő bejelentkezés után. A tantárgyi útmutatót és a Moodle rendszer linkjét a Vezetéstudományi Intézet honlapján a Tantárgyak menüpont alatt találják meg. A kurzusvezetők a kötelező tananyagon kívül egyéb, fakultatív olvasmányokkal is szolgálnak a hallgatóságnak.

Vizsgakövetelmény

A hallgatók a félév végén írásbeli vizsgát tesznek. A dolgozat két részből áll: (A) 70 %-a a tankönyvhöz és az előadásdiákhoz kötődő ismereteket ölel fel; (B) 30 %-a a szemináriumokon elemzett mintaszervezetről szóló tudás. A (B) részt csak azok a hallgatók írhatják meg, akik legalább hat szemináriumon részt vettek. Ezen feltétel hiányában a tárgy tehát legfeljebb 70%-os mértékben teljesíthető. Azon hallgatók, akiknek a teljesítménye a dolgozat (A) részében nem éri el az 50 %-ot, a (B) résznél a 33 %-ot (10 pontot), utóvizsgát kötelesek tenni. Az utóvizsga esetében a mindkét rész megírására jogosultak a teljes dolgozatból (A és B), a csupán az (A) rész megírására jogosultak az (A) részből tehetnek utóvizsgát. Ugyanez érvényes a javító vizsgákra is. Külföldi részképzésben résztvevők (Erasmus, DSG, stb.) a B rész teljesítése alól felmentést kapnak, az általuk elért A rész eredményét felszorozzuk 100 pontra.

Értékelés

Az érdemjegyet meghatározó teljesítményértékek:

Pontszám Jegy
0 - 50 1
51- 62 2
63 - 74 3
75 - 86 4
87 - 100 5

Az előadások folyamatos látogatásával további 5 pont szerezhető (pozitív katalógus).

Tematika

 • A menedzsmentkontroll-rendszerek sajátosságai AG 1., 2., 3.
 • Bevezetés; alapvető fogalmaink átbeszélése
 • Az AVEX Kft. – a mintaszervezet megismerése
 • A menedzsmentkontroll környezete és szervezeti kerete AG 1., 2., 3.
 • Bevezetés; alapvető fogalmaink átbeszélése
 • Az AVEX Kft. – a mintaszervezet megismerése
 • Stratégiai tervezés és kontroll AG 8.
 • A stratégiai célok és a szervezet összefüggései az AVEX Kft-nél.
 • Felelősségi egységek: árbevétel- és költségközpontok AG 4.
 • A stratégiai célok és a szervezet összefüggései az AVEX Kft-nél.
 • Felelősségi egységek: eredményközpontok AG 5.
 • Felelősségi egységek az AVEX Kft-nél
 • Üzleti tervezés
 • Felelősségi egységek az AVEX Kft-nél
 • Operatív kerettervezés és projekttervezés AG 9.
 • Projekttervezés (üzleti tervezés) az AVEX Kft-nél
 • Költségszámítás a menedzsmentkontroll szolgálatában HP 4.
 • Projekttervezés (üzleti tervezés) az AVEX Kft-nél
 • Költségszámítási és -menedzsment rendszerek HP 4.
 • Operatív kerettervezés az AVEX Kft-nél
 • Teljesítménymérés I. AG 11.
 • Operatív kerettervezés az AVEX Kft-nél
 • Teljesítménymérés II. HP 8.
 • Fedezetszámítás az AVEX Kft-nél
 • IT és menedzsmentkontroll
 • Fedezetszámítás az AVEX Kft-nél
 • A menedzsmentkontroll szervezeti összefüggései HP 9
 • Beszámolás és szervezeti dilemmák az AVEX Kft-nél
 • Összefoglalás, félévzárás
 • Beszámolás és szervezeti dilemmák az AVEX Kft-nél

Irodalomjegyzék

Ajánlott irodalom

 • Robert A. Anthony – Vijay Govindarajan: Menedzsmentkontroll-rendszerek; Panem 2009 (AG)
 • Horváth & Partners: Controlling – Út egy hatékony controllingrendszerhez; Complex, 2008 (HP)