Minőség audit

A GeekWiki wikiből
Minőség, audit
Tárgykód
4MA12NAK12B
Általános infók
Kredit
5
Ajánlott félév
7
Előadás
van
Szeminárium
hetente egyszer
Tanszék
Információrendszerek Tanszék
Követelmények
NagyZH
1 db
Vizsga
nincs
Előtanulmány
nincs
Elérhetőségek
Tárgyfelelős
Kő Andrea
Oktatók
Csáki Csaba
Dr. Klimkó Gábor György
Varga Krisztián
Okató(k) e-mail címe
andrea.ko@uni-corvinus.hu
Csaki.Csaba@uni-corvinus.hu
gabor.klimko@uni-corvinus.hu
kvarga@informatika.uni-corvinus.hu

A tantárgy három területtel ismerteti meg a hallgatókat, az IT audittal, a minőségügy kérdéseivel és a projektmenedzsmenttel. A projektmenedzsment részterületen a hallgatók megismerkednek a projektmenedzsment folyamatokkal, részterületekkel, amelyekhez kapcsolódóan a gyakorlaton projekttervezési feladatot oldanak meg. A feldolgozás elsődlegesen a PRINCE2 alapelveinek megfelelően történik. A minőségügy területén az alapfogalmak és a terület fejlődésének bemutatása után az ISO 9000-es szabványcsalád kerül áttekintésre, kiegészítve más megközelítések (TQM, Six Sigma) vázlatos bemutatásával. Foglalkozunk a szoftverek minőségének meghatározásával is. Az IT audit területen a hallgatók megismerkednek az kockázat alapú audit lépéseivel, az audit folyamat alapfogalmaival. A feldolgozás alapját az ISACA (Information Systems Audit and Control Association) által javasolt curriculum és ajánlások adják. Foglalkozunk a COBIT szerepével az audit folyamatban, tárgyaljuk az informatikai vagyon védelmével kapcsolatos audit eljárásokat is.

Követelmények

Szorgalmi időszak

A hallgatók féléves teljesítményükre gyakorlati jegyet kapnak. A gyakorlati jegy az alábbi feladatokra kapott részpontszámok összegéből adódik:

 • Egyéni teljesítmény alapján (elmélet)
  • az elméleti alapokból zárthelyi dolgozatot kell írni (30 tesztkérdés és két esszé kérdés 80 perc alatt), melynek eredménye alapján legfeljebb 50% szerezhető.
 • Csoportos munka alapján (gyakorlat). A megoldások a CooSpace-ben adandók be.
  • Projektmenedzsment problémák azonosítása
  • Projektszervezet kialakítása (legfeljebb 4%)
  • Projektterv feladat (legfeljebb 10%)
  • Kontrollok meghatározása (legfeljebb 4%)
  • IT audit feladat 1 (legfeljebb 6%)
  • IT audit feladat 2 (legfeljebb 10%)
  • Minőség gyakorlat 1 Minőségi kritérium (legfeljebb 4%)
  • Minőség gyakorlat 2 HALVEL jobbítás (4%)
  • Minőség gyakorlat 3 ISO 9126 (4%)
  • Minőség gyakorlat 4 ISO 9000 (4%)

Értékelés

A minőség-audit tárgy vizsgajeggyel zárul. A tárgy értékelése félévközi és vizsgaidőszakbeli számonkérés kombinációjaként történik meg. A kurzus során megszerezhető pontok 50%-a a gyakorlati feladatok megoldásával (min. 25 pontot el kell érni az elégtelentől különböző jegyhez az 50 pontból), míg további 50% elméleti beszámoló/vizsga megírásával szerezhető meg (minimum 25 pontot el kell érni az elégtelentől különböző jegyhez a 50 pontból). A gyakorlatokon való részvétel és folyamatos munka a tárgy teljesítésének feltétele. Hiányozni a szemináriumok 25%-ról lehet. A szemináriumi feladatok más módon nem teljesíthetőek (TVSZ 21§ / 5 pont). Ez jelen kurzus esetében 3 hiányzást jelent. Nagyobb mértékű hiányzás esetében a hallgató elégtelen osztályzatot szerez, melyet javító vizsgával módosíthat. A javító vizsgán a tanszék biztosítja, hogy a közepes szint a javító vizsgán elérhető legyen, azaz az elérhető legjobb eredmény a közepes. Plusz pontok szerezhetők.

Pontszám Jegy
0 - 47 1
48 - 60 2
61 - 73 3
74 - 86 4
87 - 100 5

Tematika

Órarendi beosztás

 1. hét Projektmenedzsment alapfogalmak, bevezetés
 2. hét PRINCE2 áttekintés és a projektszervezet
 3. hét A projekt tervezése
 4. hét A befektetés indoklása, agilis projektmenedzsment
 5. hét IT audit alapfogalmak, és kapcsolataik
 6. hét Az auditor szerepe az informatikai vagyon védelmében
 7. hét Audit szabványok, a COBIT
 8. hét Az auditor feladatai a rendszerfejlesztés, karbantartás, beszerzés területén
 9. hét Húsvét - oktatási szünet
 10. hét Minőségirányítás - bevezetés, alapfogalmak. Az ISO 9000-es szabványcsalád
 11. hét Szoftverminőség Az ISO 9126.
 12. hét Projektek minőségbiztosítása: minőségi terv, minőségi szemle
 13. hét Minőségbiztosítás a gyakorlatban
 14. hét Beszámoló

Kompetencia alapjai

 • A félév során a hallgatók által megszerzendő ismeretek:
 • Projektmenedzsment alapfogalmak
 • Információrendszerek ellenőrzési és irányítási céljai és eljárásai
 • Az információrendszerek ellenőrzésében alapvető szerepet játszó szabványok
 • Az ellenőrzéssel összefüggő menedzsment eljárások, szervezeti politika
 • Informatikai eszközök, infrastruktúra védelme
 • Ellenőrzési feladatok a rendszerfejlesztés, karbantartás, beszerzés területén
 • Minőségbiztosítás alapfogalmak

Félévközi ellenőrzések

A félév során a gyakorlatokon egyéni és csoportos feladatmegoldás is történik, mely során az elérhető pontszám 50%-a szerezhető meg. A csoportos feladatmegoldásra csoportos pontszám kerül meghatározásra.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai

Egyéni teljesítmény alapján (elmélet)

 • az elméleti alapokból zárthelyi dolgozatot kell írni (30 tesztkérdés és két esszé kérdés 80 perc alatt), melynek eredménye alapján legfeljebb 50% szerezhető.

Irodalomjegyzék

Kötelező irodalom

Ajánlott irodalom

 • ISACA.: CISA Review Manual, 2012, ISACA, Inc, Illionois, USA 2012
 • CoBIT.4.1 és Cobit 5
 • Az Állami Számvevőszék vonatkozó módszertani kiadványa: , Fülöp Istvánné, Borsos Ferenc, Weltherné Szolnoki Dóra, Szabó Balázs: Módszertan az információs rendszerek kontrolljainak ellenőrzéséhez, 2004 február
 • dr. Borda József: Irányítás és informatika, Saldo, Budapest, 2001
 • Colin Bentley: PRINCE2: A Practical Handbook, 3.ed. 2010
 • Project Management Institute: Projektmenedzsment útmutató (PMBOK Guide), Akadémiai Kiadó, Budapest, 2006