Operációs rendszerek

A GeekWiki wikiből
Operációs rendszerek
Tárgykód
2SZ31NAK08B
Általános infók
Kredit
5
Ajánlott félév
3.
Félév
őszi félév
Előadás
van
Szeminárium
hetente egyszer
Tanszék
Számítástudományi Tanszék
Követelmények
Jelenlét
nem kötelező
KisZH
nincs
NagyZH
2 db
Házi feladat
nincs
Vizsga
írásbeli
Előtanulmány
nincs
Elérhetőségek
Tárgyfelelős
Dr. Racskó Péter
Oktatók
Balogh Zoltán
Okató(k) e-mail címe
zoltan.balogh2@uni-corvinus.hu

Számítógépek felépítése és a az operációs rendszerek általános jellemzése (kialakulás, csoportosítás, feladatai). Az operációs rendszerek működési sajátosságai. Felhasználói felületek és szolgáltatások. Állományszervezés. Felügyeleti eszközök. Telepítési és konfigurálási kérdések. Segédprogramok. Az MS Windows és a LINUX operációs rendszerek felhasználói ismeretei. Az operációsrendszer-választás döntéselőkészítésének problémái.

Követelmények

- A számonkérés részét képezi az előadások - Aláírást az kaphat, aki a két zárthelyin (igazolt hiányzás esetén pótzárthelyin) részt vett, és ZH-nként legalább 50% eredményt ért el. Ennek hiányában a tárgy „Nem vizsgázott” bejegyzéssel zárul, és újra fel kell venni.

A szorgalmi időszakban

 • 2 db nagy ZH (25-25 pont)
 1. zárthelyi feladatsor: 1-5. előadás témakörei (6. hét)
 2. zárthelyi feladatsor: 7-10. előadás témakörei (11. hét)
 • Megajánlott jegy: nincs.
 • Elővizsga: nincs.

A vizsgaidőszakban

 • Vizsga: írásbeli. (50 pont)

Félévvégi jegy

 • Ponthatárok:
Pontszám Jegy
0 - 50 1
51 - 62 2
63 - 75 3
76 - 88 4
89 - 100 5

Tematika

 1. hét: Bemutatkozás, OS
 2. hét: Hardware
 3. hét: Microsoft Windows
 4. hét: Virtualizáció
 5. hét: Hálózat
 6. hét: ZH
 7. hét: szünet
 8. hét: Hálózat 2.
 9. hét: Virtualizáció
 10. hét: Linux Live, Chromium OS
 11. hét: ZH
 12. hét: Kriptográfia
 13. hét: Cloud
 14. hét: Mobiltelefónia

Kompetencia leírása

A tantárgy célja, hogy a hallgatók elméleti és gyakorlati ismereteket szerezzenek a mindennapi életben jelentősebb operációs rendszerek elvi felépítése és gyakorlati működése és a számítógépek felépítése terén. A kurzust követően a hallgatóknak rendelkezniük kell mindazokkal az ismeretekkel és készségekkel, amelyek birtokában képesek különböző célok és preferenciák alapján a leginkább megfelelő operációs rendszer kiválasztására, telepítésére, használatára és felügyeletére

Segédanyagok

Tankönyv

 • Andrew S. Tanenbaum: Számítógép hálózatok
 • Andrew S. Tanenbaum: Számítógép architektúrák
 • Andrew S. Tanenbaum: Modern Operating Systems (Prentice-Hall)
 • On-line dokumentumok


Ajánlott oldalak