Regionális elemzések módszerei

A GeekWiki wikiből
Regionális elemzések módszerei
Tárgykód
2GF26NAK07B
Általános infók
Kredit
3
Félév
tavaszi félév
Előadás
nincs
Szeminárium
hetente egyszer
Tanszék
Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet
Követelmények
KisZH
1 db
NagyZH
nincs
Házi feladat
nincs
Vizsga
van
Elérhetőségek
Tárgyfelelős
Dr. Jeney László Botond
Okató(k) e-mail címe
laci@ludens.elte.hu

Statisztikai elemzési és grafikus ábrázolási módszerek alkalmazása a területi vizsgálatokban: a területi eloszlás, a területi összehasonlítás, a területi egyenlőtlenség, a területi csoportosítás, a területi összefüggések és az időbeli változások kérdése. A tematikus térképezés módszerei. Térinformatikai (GIS) alapok.

Követelmények

félévközi zh dolgozat írása (elérhető: max. 30 pont) Megfelelő számú jelenlét az órákon. A gyakorlatokon a részvétel kötelező, a jelenlét rendszeresen ellenőrzésre kerül. Háromnál több hiányzás esetén érvénytelen a félév (0 kredit).

Vizsga

Félévvégi zh dolgozat a vizsgaidőszak megadott vizsgaidőpontjaiban, melynek tartalma: elméleti (teszt) kérdések az órák anyagából (10 pont) és számítógépes gyakorlati feladatok a tanult elemzési módszerek segítségével (60 pont)


Tematika

 1. A területi elemzések információs forrásai, adatbázisai (Jeney László)
 2. Regionális szintek, adattípusok, adatsorok jellegadó értékei (Jeney László)
 3. A területi fejlettségi különbségek mérése (Jeney László)
 4. A területi polarizáltság mérőszámai (Jeney László)
 5. Szórás-típusú területi egyenlőtlenségi indexek (Jeney László)
 6. Grafikus ábrázolási módszerek (Jeney László)
 7. Összetett grafikus ábrázolási módszerek (Jeney László)
 8. Félévközi zh
 9. Tematikus térképezési alapismeretek (Varga Ágnes)
 10. Területi adatsorok térképi ábrázolása a MapInfo programmal (Varga Ágnes)
 11. Térképek digitalizálása a Mapinfo programmal (Varga Ágnes)
 12. Területi eloszlást mérő egyenlőtlenségi indexek (Jeney László)
 13. Területi egyenlőtlenségek összetettebb mérési módszerei (Jeney László)
 14. Összefüggések elemzése (Jeney László)


Segédanyagok

Ajánlott irodalom

 • Elek I. (szerk.) (2007): Térinformatikai gyakorlatok. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest 560 p. ISBN: 9789634639091
 • Nemes Nagy, J. (szerk.) (2005): Regionális elemzési módszerek, Regionális Tudományi Tanulmányok, 11. ELTE Regionális Földrajzi Tanszék - MTA-ELTE Regionális Tudományi Kutatócsoport, Budapest 284 p. ISSN: 15851419 A könyv fejezetei az alábbi weboldalról tölthetők le: http://geogr.elte.hu/old/REF/Kiadvanyok/REF_11_PDF/RTT-11-tartalom.htm#RTT-11
 • Tózsa I. (2001): A térinformatika alkalmazása a természeti és humán erőforrás-gazdálkodásban. 190 p. AULA Kiadó, Budapest ISBN: 9639345