Statisztika I

A GeekWiki wikiből
Statisztika I.
Tárgykód
2LK95LAK07B
Általános infók
Kredit
5
Ajánlott félév
2
Félév
tavaszi félév
Tanszék
Statisztika Tanszék
Követelmények
KisZH
4 db
NagyZH
nincs
Házi feladat
nincs
Vizsga
írásbeli
Előtanulmány
nincs
Elérhetőségek
Tárgyfelelős
Balázsné Mócsai Andrea
Oktatók
Balázsné Mócsai Andrea
Okató(k) e-mail címe
b.mocsai.andrea@uni-corvinus.hu

A statisztika bevezető fogalmai (adatok, sokaság, ismérv, mérési skálák). Egyszerű elemzési eszközök (a viszonyszámok rendszere és összefüggéseik, grafikus ábrázolás). Leíró statisztika (kvantilisek, középértékek, szóródási mutatók, alakmutatók, a koncentrációs vizsgálata heterogén sokaságok elemzése, az ismérvek közötti kapcsolat fogalma, fajtái és jellemzése). Standardizálás és indexszámítás.

Követelmények

A szorgalmi időszakban

 • 4 db 10 pontos röpdolgozat + órán aktivitással szerezhető 3 pont (a legrosszabb dolgozat elhagyásra kerül, így összesen 33 pont gyűjthető)
 • Megajánlott jegy: nincs.
 • Elővizsga: nincs.

A vizsgaidőszakban

 • Vizsga: írásbeli. (68 pont)

Félévvégi jegy

 • Ponthatárok:
Pontszám Jegy
0 - 49 1
50 - 64 2
65 - 74 3
75 - 84 4
85 - 100 5

Tematika

 1. AZ ÜZLETI STATISZTIKA ALAPJAI - Sokaság, ismérv. Mérési skálák. Gyakoriság, relatív gyakoriság, kumulált gyakoriság. Hisztogram.
 2. LEÍRÓ STATISZTIKAI MUTATÓK I. - Osztályközök kialakítása. Értékösszeg. Helyzetmutatók: módusz, medián, kvartilisek, átlag.
 3. LEÍRÓ STATISZTIKAI MUTATÓK II. - Az eloszlások alakja. Szóródási mutatók: terjedelem, interkvartilis terjedelem, kerítések, szórás. 5- és 7-pontos elemzés. Kilógó értékek keresése.
 4. SOKASÁGOK TÖBB ISMÉRV SZERINTI VIZSGÁLATA I. - Kombinációs táblázat. A struktúraváltozás elemzése. Megoszlási viszonyszámok. Lánc- és bázisviszonyszám.
 5. SOKASÁGOK TÖBB ISMÉRV SZERINTI VIZSGÁLATA II. - Kapcsolatvizsgálat. Részekre bontott sokaságok elemzése (fősokasági átlag és szórás számítása). Vegyes kapcsolat.
 6. SOKASÁGOK TÖBB ISMÉRV SZERINTI VIZSGÁLATA III. ÉS STANDARDIZÁLÁS - Asszociáció. Korreláció. Standardizálás. Hányados és különbségfelbontás.
 7. INDEXSZÁMÍTÁS - Értékindex. Laspeyres-, Paasche-, Fisher-féle ár- és volumenindex. Összefüggés az indexek között. Nevezetes indexek.
 8. A NORMÁLIS ELOSZLÁS - Folytonos valószínűségi változók. A sűrűségfüggvény fogalmának szemléletes ismertetése. A normális eloszlás, a standard normális eloszlás. Kilógó értékek keresése standardizálással.

Segédanyagok

Tankönyv

 • Hunyadi - Vita: Statisztika I., Aula 2008
 • Digitális feladatgyűjtemény, Moodle
 • Statisztikai képletek és táblázatok, Aula 2008

Kapcsolódó tárgyak

Ajánlott oldalak