Statisztika II

A GeekWiki wikiből
Statisztika II.
Tárgykód
4ST14NAK04B
Általános infók
Kredit
5
Ajánlott félév
3.
Félév
őszi félév
Előadás
van
Szeminárium
hetente egyszer
Tanszék
Statisztika Tanszék
Követelmények
Jelenlét
nem kötelező
KisZH
4 db
NagyZH
nincs
Házi feladat
nincs
Vizsga
írásbeli
Előtanulmány
Elérhetőségek
Tárgyfelelős
Dr. Sugár András
Oktatók
Balázsné Mócsai Andrea
Kovács László
Okató(k) e-mail címe
b.mocsai.andrea@uni-corvinus.hu
kola@gmail.hu

A mintavétel elmélete. Mintavételi eljárások és azok néhány jellegzetes gyakorlati alkalmazása. A sokaság legfőbb jellemzőinek pont- és intervallumbecslése különféle mintavételi módok esetén. A hibaszámítás és az intervallumbecslés általános módszere. A hipotézisvizsgálat célja és gondolatmenete. A legfontosabb paraméteres és nemparaméteres próbák. Két- és többváltozós korreláció- és regresszióelemzés. Néhány jellegzetes gyakorlati alkalmazás. Számítógépes outputok olvasása és használata.

Követelmények

A szorgalmi időszakban

 • 4 db 10 pontos röpdolgozat (a legrosszabb elhagyásra kerül, így összesen 30 pont gyűjthető)
 • 3 pont a gyakorlat vezető által adható, órai munka alapján
 • Megajánlott jegy: nincs.
 • Elővizsga: nincs.

A vizsgaidőszakban

 • Vizsga: írásbeli. (67 pont)

Félévvégi jegy

 • Ponthatárok:
Pontszám Jegy
0 - 54 1
55 - 64 2
65 - 79 3
80 - 89 4
90 - 100 5


Segédanyagok

Tankönyv

 • Hunyadi - Vita: Statisztika I., Aula 2008
 • Digitális feladatgyűjtemény, Moodle
 • Keresztély ? Sugár ? Szarvas: Statisztika közgazdászoknak. Példatár és feladatgyűjtemény, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2005
 • Statisztikai képletek és táblázatok, Aula 2008
 • Előadáslapok és segédletek a Moodle rendszerből.
 • Előadáslapok a Statisztika Tanszék honlapjáról

Kapcsolódó tárgyak

Nincs

Ajánlott oldalak