Távol-keleti menedzsment

A GeekWiki wikiből
Távol-keleti menedzsment
Tárgykód
2VE81NAV01B
Általános infók
Kredit
3
Ajánlott félév
2.
Félév
őszi és tavaszi félév
Előadás
van
Szeminárium
nincs
Tanszék
Vezetés és Szervezés Tanszék
Követelmények
Jelenlét
nem kötelező
KisZH
nincs
NagyZH
2 db
Házi feladat
nincs
Vizsga
szóbeli
Elérhetőségek
Tárgyfelelős
Dr. Dobák Miklós
Oktatók
Vaszkun Balázs
Okató(k) e-mail címe
miklos.dobak@uni-corvinus.hu
balazs.vaszkun@uni-corvinus.hu

Ezt a tárgyat az ázsiai gazdaságok, elsősorban Japán és Kína iránt érdeklődő alapszakos hallgatóknak ajánljuk. Célja, hogy általános betekintést adjon az ottani vállalatok működésébe. Rövid történelmi, ill. szociológiai bevezetés után részletesen elemzésre kerülnek a gazdaság és a vállalati szféra jellemzői szereplői, a nagyvállalatok vezetésének helyi sajátosságai.


Követelmények

Megajánlott jegy a 2 negyedéves számítógépes tesztek alapján, ha mindkettő külön-külön is eléri a min 50%-os eredményt; vagy: Év végi szóbeli vizsga

A szorgalmi időszakban

 • Megajánlott jegy: van.
 • Elővizsga: nincs.

A vizsgaidőszakban

 • Vizsga: szóbeli
 • Vizsgakövetelmény: Megajánlott ill. gyakorlati jegy

Félévvégi jegy

 • Ponthatárok:
Pontszám Jegy
0 - 20 1
20,1 - 25 2
25,1 - 30 3
30,1 - 35 4
35,1 - 40 5

Tematika

 • A távol-keleti országok. A távol-keleti és a nyugati gazdaság, menedzsment, nemzeti és szervezeti kultúra főbb eltérései. A kultúra, a gondolkodásmód megismerésének gyakorlati fontossága.
 • A távol-keleti konfuciánus országok közös vonásai. Az ázsiai régió jelene és jövőbeli kilátásai.
 • Japán gyors gazdasági fejlődése 1945 után. A szervezeti kultúra japán sajátosságai. Az állam és a vállalatok viszonya. A nagyvállalatok, a keiretsuk. A sajátos tulajdonviszonyok, a korporatizmus. A vállalati menedzsment és a munkaügyi rendszer sajátosságai. Japán marketing és termelésszervezés.
 • Dél-Korea gyors gazdasági fejlődése a 70-es évektől. A szervezeti kultúra sajátosságai. A csebolok. Menedzsment a nagyvállalatoknál.
 • A KNK-nak a szovjetektől eltérő kommunizmusa. A gazdaság Mao alatt, Teng reformjai. A társadalom sajátosságai. Hagyományos és mesterséges kommunista intézmények. A konfuciánus kommunizmus nemzeti és szervezeti kultúrája. A vállalati szervezeti rendszer, a process industry.
 • A gyors gazdasági fejlődés. A belföldi magántőke és a külföldiek növekvő szerepe. Az állami, a magán és a külföldi vállalatok főbb problémái.
 • A tengerentúli Kína kialakulása. A kínai szervezeti kultúra. A gyors fejlődés, az Ersatzkapitalizmus. Vállalati tulajdonviszonyok, a CFB. A tulajdonosi hatalom gyakorlása, a nagy kínai multinacionálisok irányításának főbb problémái.

Kompetencia leírása

 • Az ázsiai kulturális különbségek értelmezése, elfogadása
 • Betekintés az ázsiai munkakultúrába
 • Gazdaságok, vállalatok összehasonlító elemzése
 • A gazdasági szervezetek kialakulásának történelmi megértése

Segédanyagok

 • Marosai M.: Japán, koreai és kínai vállalatok, Aula, 2003.
 • Moodle felületére feltöltött anyagok(e-learning modulok, elméleti összefoglaló/tankönyv, stb.)