Település-gazdaságtan

A GeekWiki wikiből
Település-gazdaságtan
Tárgykód
2GF26NDK01B
Általános infók
Kredit
3
Félév
őszi félév
Előadás
hetente egyszer
Szeminárium
nincs
Tanszék
Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet
Követelmények
KisZH
nincs
NagyZH
nincs
Házi feladat
nincs
Vizsga
szóbeli
Elérhetőségek
Tárgyfelelős
Dr. Jeney László Botond
Okató(k) e-mail címe
laci@ludens.elte.hu

A tárgy a településfejlődés témakörét tágabb környezetbe helyezve először a tér differenciáló, integráló szerepével a területi fejlődést meghatározó tényezőkkel foglalkozik, ezt követően olyan kérdésekre keresi a választ, hogy milyen újszerű jelenségek tapasztalhatók a világ legújabbkori urbanizációs folyamatában vizsgálja, továbbá a népesség az egyes társadalmi rétegek, gazdasági tevékenységek települések közötti településen belüli szerveződését befolyásoló tényezőket. A gazdasági szféra a településméret és az agglomeráció összefüggéseit, a városi funkciók telepítési szempontjait, a helyi közszolgálati feladatok finanszírozási alapelveit.

Követelmények

Nincs évközi tanulmányi követelmény.

Szóbeli vizsga az előadások anyagából tételsor alapján

A vizsgaidőszakban

 • Vizsga: szóbeli

Félévvégi jegy

a szóbeli vizsga (100 %) eredménye alapján alakul ki a végső érdemjegy

Tematika

 1. hét: A település és az urbanizáció fogalma, a városodás mértékét befolyásoló tényezők
 2. hét: A településfejlődésre ható helyzeti energiák
 3. hét: A településfejlődésre ható helyi energiák és nem természeti tényezők
 4. hét: A településfejlesztés története, nemzetközi gyakorlatok
 5. hét: A településfejlesztés résztvevői
 6. hét: A települések és az önkormányzatok
 7. hét: Saját bevételek a települések pénzügyi eszközeiben
 8. hét: Az önkormányzati gazdálkodás egyéb bevételi forrásai
 9. hét: A helyi önkormányzatok kiadási struktúrája
 10. hét: Az önkormányzati gazdálkodás hazai jellemzői
 11. hét: A vagyon mint az önkormányzatok új gazdasági alapja
 12. hét: Az önkormányzati vagyon funkcionális szerkezete
 13. hét: A telekárak alakulásával kapcsolatos elméleti modellek
 14. hét: Településrendezés és -üzemeltetés