Vállalatgazdaságtan

A GeekWiki wikiből
Vállalatgazdaságtan
Tárgykód
2VL60NBK01B
Általános infók
Kredit
5
Ajánlott félév
1.
Félév
őszi félév
Előadás
van
Szeminárium
hetente egyszer
Tanszék
Üzleti Gazdaságtan Tanszék
Követelmények
Jelenlét
kötelező
KisZH
2 db
NagyZH
nincs
Házi feladat
van
Vizsga
írásbeli
Előtanulmány
nincs
Elérhetőségek
Tárgyfelelős
Kazainé Ódor Annamária
Oktatók
Dr. András Krisztina
Dr. Stocker Miklós György
Okató(k) e-mail címe
annamaria.kazaineonodi@uni-corvinus.hu
krisztina.andras@uni-corvinus.hu
miklos.stocker@uni-corvinus.hu

A tárgy célja, hogy alapvető ismereteket adjon a vállalatról, működéséről és működésének elvi alapjairól. A vállalatgazdaságtan sokoldalúan, több tudományterület oldaláról közelít a vizsgálat tárgyához. A tantárgy a vállalatot és annak működését a felső vezetés nézőpontjából mutatja be. Az oktatásban tárgyalásra kerülnek azok az összefüggések, melyek a vállalat környezettel való kapcsolatában jelennek meg. A stratégia keretébe ágyazva vizsgálatra kerülnek a tevékenységi funkciók (pl. marketing, logisztika), és szó esik azokról a napjaink világgazdaságában észlelhető folyamatokról, melyek már a jövőbeni fejlődés irányait jelölik ki.

A Vállalatgazdaságtan tantárgy alap és emelt szinten kerül oktatásra. Az alapszintű Vállalatgazdaságtan (Alap Vállalatgazdaságtan) heti egy idősáv előadás és egy idősáv szeminárium, az Emelt Vállalatgazdaságtan plusz egy idősáv szemináriumot (Vállalatgazdaságtan gyakorlat) jelent, azaz heti egy idősáv előadás és két idősáv szemináriumi oktatási rendszert jelent.

Követelmények

A szorgalmi időszakban

 • Otthoni esetfeldolgozás (20%)
 • Két röpdolgozat (20%)
 • Órai teljesítmény (10%) (A szemináriumi részvétel kötelező.)
 • Megajánlott jegy: nincs.
 • Elővizsga: nincs.

A vizsgaidőszakban

 • Vizsga: írásbeli. (50%)

Félévvégi jegy

 • Alap Vállalatgazdaságtan esetén a ponthatárok:
Pontszám Jegy
0 - 50 1
51 - 62 2
63 - 74 3
75 - 85 4
86 - 100 5
 • Emelt Vállalatgazdaságtan esetén a ponthatárok:
Pontszám Jegy
0 - 74 1
75 - 94 2
95 - 114 3
115 - 129 4
130 - 150 5

Tematika

 1. hét: Vállalatgazdaságtan – üzleti vállalkozás – vállalat
 2. hét: A vállalat mint szervezet
 3. hét: A vállalat helye a társadalmi rendszerben I. – a piac
 4. hét: A vállalat helye a társadalmi rendszerben II. – az állami szerepvállalás, az EU és a globalizáció
 5. hét: A vállalati stratégia alapjai
 6. hét: Stratégiai magatartás a gyakorlatban
 7. hét: Marketing
 8. hét: Innováció
 9. hét: Az emberi erőforrás gazdálkodás
 10. hét: Az információ mint erőforrás
 11. hét: Az értékteremtő folyamatok menedzsmentje – logisztika és termelés
 12. hét: Vállalati pénzügyek
 13. hét: Stratégiai menedzsment
 14. hét: A hazai vállalati stratégiák

Segédanyagok

Tankönyv

 • Chikán Attila: Vállalatgazdaságtan, AULA Kiadó Budapest, 2016 5., átdolgozott kiadás

Kapcsolódó tárgyak

Ajánlott oldalak


TIPP

Emelt szinten érdemes felvenni, de vigyázz, úgy 8 kredites a tárgy