Vállalati gazdálkodás támogatása SAP nagyvállalati megoldással

A GeekWiki wikiből
Vállalati gazdálkodás támogatása SAP nagyvállalati megoldással
Tárgykód
2IR32NAV03B
Általános infók
Kredit
3
Előadás
nincs
Szeminárium
hetente egyszer
Tanszék
Információrendszerek Tanszék
Követelmények
KisZH
2 db
NagyZH
1 db
Házi feladat
van
Vizsga
nincs
Előtanulmány
nincs
Elérhetőségek
Tárgyfelelős
Borbásné Szabó Ildikó
Okató(k) e-mail címe
iszabo@informatika.uni-corvinus.hu

A tárgy célja átfogó elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtani a vállalati gazdálkodás üzleti folyamatainak az SAP integrált vállalatirányítási rendszerrel való támogatására. A számviteli modulok segítségével a vállalatok az összes teljesítményre vonatkozó információt egy olyan környezetben felügyelhetik és ellenőrizhetik, ami teljesen integrált a vállalat valamennyi operatív műveletével. Az SAP pénzügyi moduljai olyan konzisztens, egyeztetett és ellenőrizhető beszámolókat készítenek, amelyek a törvény által előírt beszámolási kötelezettséghez, a vezetőség támogatására és elemző alkalmazásokban történő felhasználásra egyaránt használhatók, valamint segítségükkel a vállalat nyomon követheti nyereségességét. A logisztikai modulok jelentős segítséget jelentenek a logisztikai folyamatok optimalizálásában.

Követelmények

Gyakorlati feladatok elvégzése hétről - hétre, illetve két teszt megírása. Gyakorlati jegy szerezhető. Órák látogatása kötelező.Hiányozni a szemináriumok 25%-ról lehet, ennél több hiányzás elégtelen jeggyel jár, de javító vizsgával módosítható.

A szorgalmi időszakban

A kurzus során megszerezhető pontok 50%-a a gyakorlati feladatok megoldásával (min. 25%-ot el kell érni az elégtelentől különböző jegyhez az 50%-ból), míg további 50% elméleti beszámoló/vizsga megírásával szerezhető meg (minimum 25%-ot el kell érni az elégtelentől különböző jegyhez a 50%-ból)

 • Megajánlott jegy: van.
 • Elővizsga: nincs.

A vizsgaidőszakban

 • Vizsga: nincs, elégtelen jegy szerzés esetén javító vizsga

Félévvégi jegy

 • Ponthatárok:
Pontszám Jegy
0 - 50 1
51 - 62 2
63 - 75 3
76 - 88 4
89 - 100 5

Tematika

 1. hét: Bevezetés az ERP rendszerek és az SAP témakörébe, Esettanulmány
 2. hét: Navigálás az SAP rendszerben
 3. hét: SAP FI I.: Főkönyvi ismeretek
 4. hét: SAP FI II.: Szállítók
 5. hét: SAP FI III.: Vevők
 6. hét: SAP FI: Gyakorlás
 7. hét: Customizing + HR
 8. hét: SAP MM I.: Logisztikai megrendelési folyamat beszerzési igénnyel (első rész)
 9. hét: SAP MM II.: Logisztikai megrendelési folyamat beszerzési igénnyel (második rész)
 10. hét: SAP CO I.: Költséghelyek és költségnemek törzsadatai, tervezés a kontrollingban (első rész)
 11. hét: SAP CO II.: Tervezés a kontrollingban (második rész), költséghelyek és költségnemek riportjai
 12. hét: SAP CO III.: Tervezés a kontrollingban (harmadik rész), költségek szétosztása
 13. hét: Összefoglalás, vizsgafelkészülés
 14. hét: Szemináriumi vizsga

Segédanyagok

Tankönyv

 • Ternai, Katalin (2007): Vállalatirányítás Integrált rendszerrel, Üzleti informatika, pp. 55 -77, ISBN 978 963 9698 19 2, Aula Kiadó, Budapest