Vállalati pénzügyek

A GeekWiki wikiből
Vállalati pénzügyek
Tárgykód
2BE52NAK01B
Általános infók
Kredit
5
Ajánlott félév
5
Félév
Őszi félév
Előadás
van
Szeminárium
hetente egyszer
Tanszék
Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék
Követelmények
KisZH
nincs
NagyZH
nincs
Házi feladat
nincs
Vizsga
írásbeli
Előtanulmány
Elérhetőségek
Tárgyfelelős
Dr. Walter György
Oktatók
Dr. Csóka Péter
Zakár Tivadar
Bihary Zsolt
Fazakas Gergely
Okató(k) e-mail címe
gyorgy.walter@uni-corvinus.hu
peter.csoka@uni-corvinus.hu
zsolt.bihary2@uni-corvinus.hu
gergely.fazakas@uni-corvinus.hu

A tárgy oktatásának az a célja, hogy a hallgató képet kapjon a gazdasági társaságok (alapvetően a részvénytársaság) pénzügyi cél- és eszközrendszeréről, elsajátítsa a vállalati pénzügyi (beruházási és finanszírozási) döntések előkészítéséhez és meghozatalához szükséges értékelési módszereket, ismerje azokat a folyamatokat, amelyek alapján a különféle eszközök értékelődnek a pénzügyi piacokon és alkalmazza azokat a vállalat eszközeire. A tárgy végén a hallgatónak tudnia kell a reál- és pénzügyi eszközök árának meghatározását, projektek értékelését különböző piaci feltételezések között, valamint ismernie kell a döntések mögött meghúzódó pénzügyi összefüggéseket.

Követelmények

A szorgalmi időszakban

 • Szemináriumi látogatás kötelező. Maximum 4 hiányzás engedélyezett. Ezen felül igazolások elfogadására sincs lehetőség.
 • Megajánlott jegy: -
 • Elővizsga: nincs.

A vizsgaidőszakban

 • Vizsga: írásbeli.

Félévvégi jegy

 • Ponthatárok:
Pontszám Jegy
0% - 50% 1
51% - 62% 2
63% - 74% 3
75% - 86% 4
87% - 100% 5

Tematika

 1. hét: Kamatszámítás, diszkontálás, hozamgörbe
 2. hét: Pénzáramlások átszámítása
 3. hét: Kötvény árazása
 4. hét: Részvény árazása
 5. hét: Kockázat és hozam
 6. hét: CAPM és hatékonyság
 7. hét: Határidős ügyletek
 8. hét: Opciós ügyletek
 9. hét: A pénzügyi döntések számviteli megalapozása, a vállalati pénzáramlás
 10. hét: Beruházási döntések
 11. hét: Vállalatok és projektek tőkeköltsége
 12. hét: A tőkeszerkezet megváltoztatása
 13. hét: Osztalékpolitika
 14. hét: A vállalat egy pénzügyes szemével

Segédanyagok

Kötelező irodalom

 • Brealey - Myers: Modern vállalati pénzügyek (Panem, 2005, 2011)
 • Fazakas, G. (szerk.): Vállalati pénzügyek példatár, Tanszék Kft., 2009, 2014, 2016

Ajánlott irodalom

 • Fazakas, G. - Juhász P. - Kovács, N. (szerk.): Képletgyűjtemény a tőkepiaci és vállalati pénzügyi ismeretekhez Tanszék Kft., 2009, 2014, Moodle

Ajánlott oldalak