Adatbáziskezelés a gyakorlatban

A GeekWiki wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Admin (vitalap | szerkesztései) 2017. május 28., 21:44-kor történt szerkesztése után volt.

(eltér) ←Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)
Adatbáziskezelés a gyakorlatban
Tárgykód
2SZ31NDV05B
Általános infók
Kredit
4
Ajánlott félév
3.
Félév
tavaszi félév
Előadás
hetente egyszer
Szeminárium
hetente egyszer
Tanszék
Számítástudományi Tanszék
Követelmények
KisZH
nincs
NagyZH
2 db
Házi feladat
nincs
Vizsga
nincs
Előtanulmány
Informatika alapjai
Elérhetőségek
Okató(k) e-mail címe
laszlo.mohacsi@uni-covinus.hu

A tárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat a relációs adatbázis-kezelés alapfogalmaival. A hallgatók gyakorlati problémákon keresztül ismerkednek meg az adatbázis-szemléletű gondolkodással és a táblatervezéssel. Gyakorlatot szereznek összetett lekérdezési feladatok megoldásában, felhasználói-felület tervezésben és jelentéskészítésben is. A kurzus felkészíti a hallgatókat nagyobb adatbázis tervezési feladatokban történő részvételre, és az informatikus szakemberekkel történő együttműködésre.

Követelmények

A félév folyamán a hallgatók két zárthelyi dolgozatot írnak számítógépen, valamint egyénileg választott témakörben mestermunkát készítenek. A gyakorlatokon a részvétel kötelező!.

A szorgalmi időszakban

 • A félév folyamán összesen 100 pont szerezhető, ami a következő részekből tevődik össze:
  • A félév folyamán a hallgatók két zárthelyi dolgozatot írnak 40-40 pontért számítógép mellett, Access környezetben.
  • A kurzus végére kell leadni a mestermunkát, melyre 20 pont adható. A mestermunkában a hallgatók szabadon választott adatbázis kezelési problémát dolgoznak fel Access Környezetben.

A vizsgaidőszakban

 • Vizsga: nincs

Félévvégi jegy

 • Ponthatárok:
Pontszám Jegy
0 - 50 1
51 - 62 2
63 - 75 3
76 - 88 4
89 - 100 5

Tematika

1.hét:

 • A relációs adatbázis-kezelés alapjai
 • Access adatbázis létrehozása, adattáblák tervezése (táblák, rekordok, mezők, mezőtípusok, elsődleges kulcs, index)

2.hét:

 • Egytáblás adatbázisok és lekérdezések
 • Adatok importálása és csatolása külső adatforrásokból. SQL alapok, egytáblás választó lekérdezések – szelekció és projekció, rendezés.

3.hét:

 • Egytáblás lekérdezések
 • Számított mezők, egyszerű függvények. Feltételek megadása. Csoportosítás és csoportfeltételek. Aggregált függvények. Dátumok és dátumfüggvények kezelése.

4.hét:

 • Több táblás adatbázisok tervezése
 • Az E-K modell transzformálása relációs modellbe. Saját kulcs és idegen kulcs fogalma, táblák közti kapcsolatok és kényszerek beállítása. *Adatbázisok normál formára hozása.

5.hét:

 • Több táblás lekérdezések
 • Táblák illesztése, lekérdezési feladatok megoldása lekérdezés tervező rács és SQL parancsok segítségével.

6.hét:

 • Allekérdezések és halmazműveletek.

7.hét:

 • Adatmódosító lekérdezések
 • Rekordok beszúrása, feltételes törlése és módosítása. Felhasználói jogok kezelése.

8.hét:

 • Zárthelyi dolgozat

9.hét:

 • Űrlapok készítése.
 • Egyszeres és folyamatos űrlapok. Az űrlapon szereplő vezérlők áttekintése. Adatbevitel űrlapokon keresztül. Az űrlap diagram nézete.

10.hét:

 • Űrlapkészítés többtáblás adatbázisokhoz
 • Segédűrlapok készítése és beillesztése. Egymásból nyíló űrlapok. Menü szerkesztése, makrók hozzárendelése gombokhoz.

11.hét:

 • Űrlapok és lekérdezések kapcsolata
 • Űrlapon szereplő adatok átadása lekérdezésben szereplő paraméterként. Összetett lekérdezési feladatok megoldása

12.hét:

 • Jelentések tervezése
 • Jelentés tervezése lekérdezés alapján varázsló segítségével. Az elkészült jelentésterv módosítása (elrendezés, oldaltörés, számított mezők beszúrása). Táblák és jelentések adatainak exportálása. Access adatbázis adatainak dinamikus kiolvasása Excelből.

13.hét:

 • Komplex adatbázis-tervezési feladat
 • A szövegesen megfogalmazott probléma önálló feldolgozása adatbázisban. (A szükséges táblák és mezők létrehozása, táblák közti kapcsolatok beállítása, lekérdezések, űrlapok, jelentések tervezése)

14.hét:

 • Zárthelyi dolgozat

Segédanyagok

Tankönyv

 • Czenky Márta: Adatmodellezés - SQL és Access alkalmazás