Számítógép-architektúrák

A GeekWiki wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Ádám (vitalap | szerkesztései) 2018. december 3., 13:11-kor történt szerkesztése után volt. (Évközi tanulmányi követelmények)

(eltér) ←Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)
Számítógép-architektúrák
Tárgykód
2SZ31NAK04B
Általános infók
Kredit
5
Ajánlott félév
2.
Félév
tavaszi félév
Előadás
van
Szeminárium
hetente egyszer
Tanszék
Számítástudományi Tanszék
Követelmények
Jelenlét
nem kötelező
KisZH
nincs
NagyZH
2 db
Házi feladat
csapatmunka
Vizsga
írásbeli
Előtanulmány
nincs
Elérhetőségek
Tárgyfelelős
Kardkovács Zsolt Tivadar
Oktatók
Dr. Trinh Anh Tuan, Sztókay Péter
Okató(k) e-mail címe
anhtuan.trinh@uni-corvinus.hu
peter.sztokay@gmail.com

A tárgy keretében a hallgatók megismerkednek a korszerű informatikai rendszerek elemeivel és felépítésével és a különböző felhasználói, gazdasági és üzleti szempontokból fontos képességek növelésének lehetséges módjaival. A hagyományos architektúra szerint felépülő rendszereken felül, bemutatunk néhány példát korszerű, jövőbe mutató megoldásokra, mint például a felhő alapú infrastruktúra, a FinTech (Financial Technology) gondolkodás mód és a mesterséges intelligencia platformok (pl. Watson MI platform).

Évközi tanulmányi követelmények

A szorgalmi időszakban

A hallgatók a félév során a gyakorlatokon röpZh-kat fognak írni valamint két egyéni házi feladatot választanak, melyekkel pontokat lehet szerezni. Minden számonkérés Nyitott könyv rendszerben történik. A röpZh-kra összesen 50 (2*25), a házi feladatokra pedig szintén 50 (2*25) pontot lehet kapni. Az év közi feladatokon legalább 41 pontot kell elérni. A röpZh-kat csak igazolt hiányzás esetén lehet pótolni, a félév végén, egy alkalommal.
Gyakorlati jegy követelmények:
A fentiekben leírt módon megszerezhető pontok összege alapján gyakorlati jegyet kapnak a hallgatók:
0-40 = elégtelen, 41-54-ig elégséges, 55-69-ig közepes, 70-84-ig jó és e felett jeles.
Házi feladat:
A hallgatóknak a félév során két házi feladatot kell elkészíteni. Az oktatók felkínálnak téma lehetőségeket, amelyből a hallgatók, bizonyos korlátozásokkal, választhatnak. A feladatok értékelése egyénileg történik. A házi feladat témák és a pontos feltételek kihirdetése a gyakorlatokon fog történni.
A választott témakörben kell egy 4-6 oldalas összefoglaló dolgozatot és egy 3 perc hosszúságú videót készíteni. A két feladatot elvégzéséért külön-külön, egymástól függetlenül lehet pontokat kapni.

Az értékelés módszere

A választott évközi feladat formáját és terjedelmét a harmadik oktatási hét végéig egyeztetni kell az előadókkal. Az értékelésnél elsősorban a kreativitást és ezen felül a téma megértésének mélységét és a felkutatott szakirodalom megfelelő áttekintését értékeljük.

A vizsgaidőszakban

  • Vizsga: A vizsgaidőszakban a hallgatók vizsgát tehetnek. A vizsgára az a hallgató jogosult, akinek a gyakorlati jegye legalább elégséges. A vizsgán a gyakorlati jegyet kell megvédeni, a vizsga eredménye csak eggyel rosszabb, ugyanolyan vagy eggyel jobb lehet, mint a gyakorlati jegy. Értelem szerűen, akinek a gyakorlati jegye legalább közepes, annak a vizsga nem kötelező, amennyiben a gyakorlati jegyénél eggyel rosszabb jegyet elfogadja. A vizsga az Egyetemen érvényes feltételekkel megismételhető. A zárthelyi dolgozatok írásánál illetve vizsgán a hallgatónak személyesen kell megjelennie és a vizsgázó nem zavarhatja a többi vizsgázót.

Félévvégi jegy

  • Ponthatárok:

A házi feladatra 50, a röpZH-kra 2*25, míg az előadásokon elhangzottakan számon kérő írásbeli vizsgán a gyakorlati jegyet kell megvédeni. Össszesen 100 pont.

Pont Jegy
0 - 40 1
41 - 54 2
55 - 69 3
70 - 84 4
85 - 5

Tematika

1.-2. Előadás - Bevezetés és alapok: memória, tárolók, háttér tárolók, perifériák, processzorok, Processzorok működése, operációs rendszerek, párhuzamos feldolgozás, kommunikáció, hálózatok. Történeti kitekintés. Neumann féle számítógép. Mainframe. Vékony és vastag kliensek. Horizontális fizikai felépítés vs vertikális logikai felépítés. Cluster, SLA, Disaster Recovery site. Architektúra tervező eszközök. Munkakörök, hiányok. Ember, eszköz, folyamat alapelv
3.-4. Előadás - Szerverek, Szerver architektúrák, Storage-ok, storage architektúrák, Mentési rendszerek, mentési megoldásokMűszaki, technológiai paraméterek, Üzemeltetés-karbantartás, üzleti szempontok
5. Előadás - Fizikai környezet, szervertermek, adatközpontok kialakítása és üzemeltetése. Komponensek, teljesítmény, fogyasztás, hűtés. Egy sikeres projekt és egy bukott projekt bemutatása.
6. Előadás - Innováció helye és szerepe az informatikában. Beépülés folyamata (innováció, stabilizálás, természetessé válás). Adattárházak felépítése és eszközei. A jövő eszközei.
7. Előadás - Bankok és biztosítók informatikai infrastruktúrája, Fintech cégek és gondolkodásmód
8. Előadás - Szuper számítógépek architektúrája és helye az informatikában
9. Előadás - Mobil technológiák. Internet of Things.
10-11. Előadás - Cloud architektúrák (bare metal servertől a menedzselt infrastruktúráig). Fejlesztési környezet a felhőben.
12-13. Előadás - Watson: Analitika vagy mesterséges intelligencia
14. Előadás - Tartalék, konzultáció, elővizsga

Segédanyagok

  • Előadó vázlatai Moodle-n vannak fent.

Tankönyv

  • Előadó vázlatai Moodle-n vannak fent.

Kapcsolódó tárgyak

  • Nem épül rá tárgy.