Szakszeminárium

A GeekWiki wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Norbi (vitalap | szerkesztései) 2018. december 9., 13:57-kor történt szerkesztése után volt.

(eltér) ←Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)
Szakszeminárium
Tárgykód
2IR32NAK14B
Általános infók
Kredit
5
Ajánlott félév
6
Félév
őszi félévben
Előadás
nincs
Szeminárium
hetente egyszer
Tanszék
Információrendszerek Tanszék
Követelmények
KisZH
nincs
NagyZH
nincs
Házi feladat
van
Vizsga
gyakorlati jegy
Előtanulmány
nincs
Elérhetőségek
Tárgyfelelős
Dr. Vas Réka Franciska
Oktatók
Dr. Duma László
Dr. Balogh Zsolt György
Varga Krisztián
Dr. Fodor Szabina Eszter
Veress József
Okató(k) e-mail címe
reka.vas@ajk.pte.hu
laszlo.duma@uni-corvinus.hu
zsolt.balogh@uni-corvinus.hu
kvarga@informatika.uni-corvinus.hu
szabina.fodor@uni-corvinus.hu

A diplomamunka lehetséges témaköreinek megbeszélése, az egyes témákból kiselőadások tartása, egyéni téma kidolgozására felkészülés, irodalomfeldolgozás, vázlat elkészítése konzulensi segítséggel.

Követelmények

A szorgalmi időszakban

Téma egyeztetése, beadandó feladatok elkészítése, kiselőadások megtartása, dolgozat-vázlat készítés, témaáttekintő fejezet kidolgozása. Részleteiben ez a következőket foglalja magába:

  • 1. Forrásfeldolgozás (10 pont)
  • 2. Témavázlat (10 pont)
  • 3. Irodalomjegyzék összeállítása (10 pont)
  • 4. Saját téma prezentálása (10 pont)
  • 5. Hivatkozások ismeretének számonkérése (Max. 10 pont. Az elfogadás feltétele, hogy min. 60%-ot el kell érni a teszten. A tesztet maximum 3 alkalommal lehet megírni. Amennyiben 3. alkalommal sem éri el a min. 60%-ot a tárgyból elégtelent kap.)
  • 6. Témaáttekintő dolgozat (minimum 2500 szó - 50 pont)

A vizsgaidőszakban

  • Vizsgakövetelmény: Gyakorlati jegy.

Félévvégi jegy

  • gyakorlati jegy


Segédanyagok

Kötelező irodalom

  • Témakör szerint egyénileg.

Ajánlott irodalom

  • Umberto Eco: Hogyan írjunk szakdolgozatot. Kairosz Kiadó, 2005