Adójog alapjai

A GeekWiki wikiből
Adójog alapjai
Tárgykód
2JO11NAV03B
Általános infók
Kredit
5
Félév
őszi és tavaszi félév
Előadás
van
Szeminárium
van
Tanszék
Gazdasági Jogi Tanszék
Követelmények
KisZH
nincs
NagyZH
nincs
Házi feladat
nincs
Vizsga
írásbeli
Előtanulmány
nincs
Elérhetőségek
Tárgyfelelős
Dr. Czoboly Gergely István
Okató(k) e-mail címe
gergely.czoboly@uni-corvinus.hu

A tárgy fő célja a hallgatóknak a mindennapokban használható, gyakorlati adójogi ismereteket adni, amelyek segítségével saját és cégük adózási problémáiról valós és megalapozott képet tudnak alkotni. További célok, hogy a hallgatók megismerkedjenek a főbb adópolitikai elvekkel, valamint az adózás társadalmi és gazdasági összefüggéseivel. A tantárgy az alábbi adónemeket öleli fel: személyi jövedelemadó, társasági adó, EVA, KATA, KIVA, helyi adók, illetékek és az általános forgalmi adó. Ezen felül a tárgy az alapvető nemzetközi adózással kapcsolatos elvekbe és szabályokba enged bepillantást.

Követelmények

A szorgalmi időszakban

 • Megajánlott jegy: nincs.
 • Elővizsga: nincs.

A vizsgaidőszakban

 • Vizsga: írásbeli
 • Vizsgakövetelmény: Írásbeli vizsga az előadáson elhangzottak és a megadott jogszabályok anyagából

Tematika

 • Adózás fajtái, funkciói és gazdasági hatásai
 • Bérjövedelem adózása és a társadalombiztosítási járulékok, cafeteria
 • Ingó és ingatlan átruházásának adó és illeték szabálya
 • Tőkejövedelmek és befektetések adózása
 • A társaságok adózásának elmélete
 • Egyéni vállalkozó adózása
 • Társasági adó
 • EVA, KATA, KIVA
 • Helyi adók
 • Illetékek
 • Általános forgalmi adó
 • Bevezetés a nemzetközi adózásba
 • Bevezetés a transzferárazásba

Kompetencia leírása

A tárgy elsajátítása után a hallgatók betekintést nyernek a legfontosabb adózási ismeretekbe és képesek lesznek az alapvető adózási intézmények felismerésére és használatára. A tantárgyat a megszerezhető kompetenciák alapján ideális alapot biztosít a specifikus adójogi kurzusok megalapozására, illetőleg kiegészítésére. Emellett az általános adójogi tanulmányaik felfrissítésére is megfelelő kereteket biztosít

Segédanyagok

Kötelező irodalom

 • Órán elhangzottak
 • az Európai Unió Bíróságának ítéletei
 • kijelölt jogszabályhelyek
 • cikkek és a magyar bíróságok