Adatbázis rendszerek

A GeekWiki wikiből
Adatbázis rendszerek
Tárgykód
2SZ31NAK11B
Általános infók
Kredit
5
Ajánlott félév
4.
Félév
tavaszi félév
Előadás
van
Szeminárium
hetente egyszer
Tanszék
Számítástudományi Tanszék
Követelmények
Jelenlét
kötelező
KisZH
nincs
NagyZH
nincs
Házi feladat
nincs
Vizsga
írásbeli
Előtanulmány
Gazdaságinformatika szak: Szoftver-technológia II. párhuzamos feltétel, G kar választható: valamelyik elsős informatika tárgy
Elérhetőségek
Tárgyfelelős
Dr. Baksa-Haskó Gabriella
Oktatók
Dr. Baksa-Haskó Gabriella
Haskó József
Molnár Géza
Okató(k) e-mail címe
gabriella.hasko@uni-corvinus.hu

haskoj@index.hu

jozsef.hasko@uni-corvinus.hu

Az adatbázis rendszerek és a bennük tárolt adatvagyonnal való megfelelő, hatékony gazdálkodás az alapja ma minden sikeres vállalati működésnek. A tárgy a nagyvállalati, a felhő- és a mobil alkalmazásokban gyakran használt adatbázisok használatát, szükség esetén fejlesztését, tervezését és a működésüknek alapjait, logikáját mutatja be a félév során lekérdezésektől a technológiai felépítésükig. Mindeközben bemutatjuk azt is, hogy az egyes megoldások hol és hogyan hatnak vissza egy vállalkozás, illetve szolgáltatás mindennapi működésére.

Követelmények

 • Évközi tanulmányi követelmények: A gyakorlatok látogatása kötelező. A TVSZ-ben megengedett maximális hiányzásszámot (25%) meghaladó hiányzás esetén a hallgató nem szerezhet félévközi pontokat és jelvényeket.
 • Vizsgakövetelmény: A tárgy vizsgával zárul, az osztályzat a vizsgapontok összességéből alakul ki.
 • Az értékelés módszere: A félév során nincs számonkérés. A félév végén a vizsgán 100 pont szerezhető.

A vizsgaidőszakban

 • A vizsga felépítése:
  • 40 pontos elméleti vizsga,
  • egy gyakorlati kritérium teszt (pont nélkül) és
  • egy 60 pontos gyakorlati vizsga

Félévvégi jegy

 • A tárgy teljesítésének feltételei:
  • a 40 pontos elméleti vizsgán minimum 20 pont elérése
  • a gyakorlati kritérium teszten minimum 80% elérése
  • a gyakorlati vizsgán minimum 30 pont elérése
 • További ponthatárok:
Pontszám Jegy
62 - 73 3
74 - 85 4
86 - 100 5

Tematika

Előadások

 • Adatbázisok bevezető, alapfogalmak
 • Relációs adatmodell: szerkezet, kényszerek, műveletek
 • SQL alapjai
 • Adatbázis-tervezés alapjai
 • E-R modellezés
 • Fizikai adatbázis-kezelés
 • Tranzakciók kezelése
 • Helyreállítási modellek, naplózás, audit
 • Elosztott adatbázisok
 • NoSQL
 • További, nem relációs megközelítések

Gyakorlatok

 • Egy működő adatbázis-kezelő rendszer megismerése
 • Adatbázisok megtervezése, létrehozása
 • SQL nyelv
 • Adatszervezési és lekérdezés-optimalizálási kérdések
 • Haladó SQL ismeretek

Kompetencia leírása

A kurzust sikeresen teljesítő hallgató képes lesz az adatbázis-támogatást igénylő üzleti problémák felismerésére, megoldási javaslatok előkészítésére és azok implementálására. A döntés-előkészítés produktumaként technológiai érvekkel alátámasztott, de a gazdasági döntéshozók számára is könnyen érthető dokumentumot állít elő, melynek megvalósítása során egy olyan adatbázis megtervezésére lesz képes, mely mind technikai-, mind üzleti szempontból optimális a szervezet számára. Összességében a hallgató a félév végén tudja használni az adatbázis-kezelő rendszerek, és értse az üzemeltetése, működése mögött levő üzleti folyamatokat, döntési felelősségeket, és a döntések esetleges következményeit.

Segédanyagok

Kötelező irodalom

 • Kende Mária, Nagy István: Oracle példatár, Panem kiadó.
 • Elmasri, Navathe: Fundamentals of Database Systems (6th edition)

Ajánlott irodalom

 • Gajdos Sándor: Adatbázisok. Műegyetemi jegyzet.
 • Quittner Pál és Baksa-Haskó Gabriella: Adatbázisok, adatbázis-kezelő rendszerek. Debrecen: Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum.
 • García-Molina, Ullman and Widom: Database Systems: The Complete Book.
 • C.J. Date: An Introduction to Database Systems (8th edition).