Alkalmazott informatika

A GeekWiki wikiből
Alkalmazott informatika:üzleti modellek
Tárgykód
2SZ31NDV04B
Általános infók
Kredit
4
Félév
őszi
Előadás
nincs
Szeminárium
hetente kétszer
Tanszék
Számítástudományi Tanszék
Követelmények
KisZH
nincs
NagyZH
2 db
Házi feladat
szorgalmi
Vizsga
nincs
Előtanulmány
nincs
Elérhetőségek
Okató(k) e-mail címe
csetenyi@uni-covinus.hu

A tantárgy keretében a hallgatók megismerik gazdasági és üzleti problémák számítógépes megoldásának fontosabb (elemi) technikáit, egyebek mellett a modellalkotás, célérték keresése, érzékenységvizsgálat, kockázatelemzés, grafikus elemzés, optimalizálás, stb. módszereit. A kurzus célja nem az Excel program haladó szintű megismerése, hanem annak alkotó módon történő alkalmazása gazdasági és üzleti problémákra.

Követelmények

Gyakorlati jegy, félévközi számonkérések alapján. Az órák látogatása kötelező.

A szorgalmi időszakban

 • A félév során 100 pont szerezhető, amely kétféle számonkérési forma részpontjainak összegeként áll elő:
  • Zárthelyi dolgozat: 2*50 pont
  • szorgalmi feladattal szerezhető: +10 pont
 • Megajánlott jegy: nincs.
 • Elővizsga: nincs.

A vizsgaidőszakban

 • Vizsga: nincs

Félévvégi jegy

 • Ponthatárok:
Pontszám Jegy
0 - 50 1
51 - 63 2
64 - 76 3
77 - 89 4
90 - 100 5

Tematika

 1. hét: Alapismeretek – Kereső függvények.:Az Excel alapjai: relatív és abszolút címzések, képletmásolás, csoportos lapszerkesztési mód, függvények, grafikonok készítése. A KUTAT és az FKERES függvények használata.
 2. hét: Véletlenszámok – Adatbázis-kezelés I.: Véletlenszámok használata, mintaadatbázis létrehozása, adatbázison értelmezett függvények
 3. hét: Érzékenységvizsgálat – Adatbázis-kezelés II. :Érzékenységvizsgálat adattábla segítségével. Rendezés. Auto- és irányított szűrés.
 4. hét: Adatbázis-kezelés III. :Részösszegek számítása. Kimutatás-készítés.
 5. hét: Célérték-keresés – Pénzügyi függvények I.:Célérték-keresés, esetvizsgáló. A RÉSZLET függvények. Az MÉ, JBÉ, RÁTA és a PERSZÁM függvény.
 6. hét: Pénzügyi függvények II.:Az annuitásos hiteltörlesztés. Átütemezések.
 7. hét: Pénzügyi függvények III.:Projektek összehasonlítása. Az NMÉ és a BMR függvény. Cashflow-elemzés.
 8. hét: Zárthelyi dolgozat
 9. hét: Optimumszámítás I.:A Solver használata. Lineáris és nem-lineáris optimalizálás.
 10. hét: Optimumszámítás II.:Lineáris és nem-lineáris optimalizálás. Nevezetes optimalizálási problémák: szállítási feladat, hozzárendelési feladat.
 11. hét: .Hozam- és kockázatelemzés, portfólióanalízis I.:Hatékonyfront.
 12. hét: Hozam- és kockázatelemzés, portfólióanalízis II.:Tőkepiaci egyenes (CML).
 13. hét: Statisztika:Egy- és többváltozós lineáris regresszió. Idősorok előrejelzése. Szezonális ingadozások kezelése.
 14. hét: Zárthelyi dolgozat

Segédanyagok

Tankönyv

 • Lévayné Lakner Mária: Excel használata Computerbooks, 2001
 • Fiala Tibor: Pénzügyi modellezés Excellel Kossuth Kiadó, 1999