Bevezetés az E-businessbe

A GeekWiki wikiből
Bevezetés az E-businessbe
Tárgykód
2BE34NDK01B
Általános infók
Kredit
5
Ajánlott félév
5
Félév
Őszi félév
Előadás
van
Szeminárium
hetente egyszer
Tanszék
Infokommunikációs Tanszék
Követelmények
Házi feladat
van
Vizsga
írásbeli
Előtanulmány
nincs
Elérhetőségek
Tárgyfelelős
Kis Gergely
Okató(k) e-mail címe
gergely.kis@uni-corvinus.hu

A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat az információs termékekkel való kereskedéssel, elektronikus üzletvitel mozgatórugóival és sok olyan vállalattal, akik kizárólag ezen a területen folytatják tevékenységüket. A tárgy fókuszában az infokommunikációs cégek stratégiai törekvéseinek bemutatása áll, így túlmutat a World Wide Web-en: hálózatokkal és mikroökonómiai kérdéssekkel éppúgy foglalkozik, mint a digitális televíziózással, vagy éppen szabványokkal.

Követelmények

A szorgalmi időszakban

 • Szemináriumi feladatok (összesen 9 db, egyenként 5 pont) = 45 pont
 • Félév végi online teszt 55 pont
 • Összesen 100 pont
 • Extra feladat teljesítése +30 pont
 • Megajánlott jegy: nincs.
 • Elővizsga: nincs.

A vizsgaidőszakban

 • Vizsga: A félév egy ZH-nak minősülő online teszttel zárul (a Moodle-on, összesen 55 pontért), amelynek anyaga az előadásokon és a szemináriumokon elhangzottakból kerül összeállításra. A vizsga személyes jelenlétet nem igényel (lehetőség ugyanakkor lesz rá), így minden segédeszköz használata megengedett. A teszt 50 százalék (vagyis lefelé kerekítve 27 pont) alatti teljesítése automatikusan elégtelen érdemjeggyel jár együtt. Ezt követően UV-ra, illetve javítóvizsgára csak szóbeli vizsgán van lehetőség.


Tematika

 1. hét: Bevezetés, a tárgy ismertetése
 2. hét: Alapfogalmak, online közösségek és hálózatok. Mérési alapok.
 3. hét: Technológiai háttér, avagy miként érjük el a hálózatokat 1.
 4. hét: Technológiai háttér, avagy miként érjük el a hálózatokat 2.
 5. hét: Az információ ára.
 6. hét: Termékvonal tervezése és felépítése információból.
 7. hét: Jogokkal való gazdálkodás. Az online zene és filmipar.
 8. hét: A lekötés felismerése és kezelése. Hálózatok és pozitív visszacsatolás.
 9. hét: Szabványok háborúja
 10. hét: E-business üzleti modellek
 11. hét: E-turizmus
 12. hét: Virtuális világok (online játékipar)
 13. hét: És egy hús-vér e-business vállalkozás: a Holtzbrinck Networks (Randivonal, Brands.hu…). Előadó: Sós Erik
 14. hét: Záró gondolatok és vizsgamegbeszélés

Segédanyagok

Ajánlott irodalmak

 • Nemeslaki-Duma-Szántai [2005]: E-business
 • Carl Shapiro – Hal R. Varian [1999]: Az információ uralma. Budapest, Geomédia
 • Lawrence Lessig [2005]: Szabadkultúra. Letölthető: www.szabadkultura.hu oldalról
 • Barabási Albert-László [2010]: Villanások – A jövő kiszámítható. Nyitott könyvműhely


Ajánlott oldalak