Devianciák

A GeekWiki wikiből
Devianciák
Tárgykód
7SO30NDV11B
Általános infók
Kredit
3
Félév
tavaszi félév
Előadás
van
Szeminárium
nincs
Tanszék
Szociológia és Társadalompolitika Intézet
Követelmények
Jelenlét
nem kötelező
KisZH
nincs
NagyZH
nincs
Házi feladat
nincs
Vizsga
írásbeli
Előtanulmány
nincs
Elérhetőségek
Tárgyfelelős
Dr. Elekes Zsuzsanna
Okató(k) e-mail címe
zsuzsanna.elekes@uni-corvinus.hu

A képzés célja az egyes deviáns viselkedési formák és egészségkárosító magatartások főbb hazai és nemzetközi tendenciáinak, az egyes viselkedési formákra ható társadalmi-demográfiai tényezőknek a megismertetése. Tárgyaljuk az egyes viselkedési formák problémánkénti megjelenésének történetét, társadalmi okait, majd a konkrét viselkedési formák elterjedtségét mutatjuk be nemzetközi összehasonlításban. A legújabb kutatási eredmények segítségével vizsgáljuk a devianciák kialakulásában szerepet játszó veszélyeztető tényezőket.

Követelmények

Évközi követelmény az órákon való aktív részvétel,így az utolsó órán alkalom nyílik vizsgát kiváltó jegy szerzésére a teszt kitöltésével.

A szorgalmi időszakban

 • Megajánlott jegy: nincs.
 • Elővizsga: van.

A vizsgaidőszakban

 • Vizsga: írásbeli
 • Vizsgakövetelmény: Az előadások és az irodalomjegyzékben megadott irodalmak elsajátítása

Tematika

 1. hét: A deviancia fogalma, értelmezési keretei
 2. hét: A devianciák társadalmi okai – elméleti megközelítések
 3. hét: Az alkohol- és drogprobléma története itthon és a világban
 4. hét: Az alkoholprobléma elterjedtsége és jellemzői Magyarországon
 5. hét: A kábítószer-fogyasztás jogi kérései – Varga Orsolya, Nemzeti Drogfókuszpont
 6. hét: A kábítószer-fogyasztás elterjedtsége nemzetközi összehasonlításban
 7. hét: UPSZ és az online tér – Kaló Zsuzsa, ELTE Pszichológiai és Addiktológiai Intézet
 8. hét: 12 lépéses csoportok – Anonim Narkósok, Anonim Alkoholisták
 9. hét: Addikció, média és társadalmi státus
 10. hét: Bűnözés – filmvetítés
 11. hét: Az öngyilkosság kultúrtörténete – Zonda Tamás, Károli Gááspár Református Egyetem
 12. hét: Az öngyilkosság elterjedtsége, regionális különbségek
 13. hét: Nincs óra - számonkérés


Ajánlott oldal