Entscheidungstheorie

A GeekWiki wikiből
Betriebswirtschaftliche Entscheidungstheorie
Tárgykód
2DS91NDK01B
Általános infók
Kredit
6
Ajánlott félév
5.
Félév
őszi félév
Előadás
van
Szeminárium
hetente egyszer
Tanszék
Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék
Követelmények
KisZH
nincs
NagyZH
nincs
Házi feladat
nincs
Vizsga
írásbeli
Előtanulmány
német nyelvismeret, ABWL
Elérhetőségek
Tárgyfelelős
Dr. Dobos Imre
Oktatók
Dr. Dobos Imre, Dr. Michael Puhle

A tantárgy szakmai tartalma:

A vállalati döntési problémák elmélet megalapozását támasztja alá a tárgy. Ezen belül a vállalatgazdasági döntéseket vizsgáljuk bizonytalanság, kockázat és determinisztikus feltételek mellett. Ugyanakkor a játékelmélet alapjait is ismertetjük.

Die betriebswirtschaftliche Entscheidungstheorie (Entscheidungslehre) beschäftigt sich mit der Struktur der Entscheidungssituationen der unternehmerischen Praxis. Das Fach „Entscheidungstheorie” ist ein anwendungsorientiertes Disziplin. Das Ziel des Faches ist die Untersuchung und Gestaltung betrieblichen Entscheidungen neben verschiedenen Informationsstrukturen.

Követelmények

Vizsgaidőszakban

vizsgajegy/mit Note nach 120 minutigen, schriftlichen Klausur

Az értékelés módszere

vizsgajegy/Klausurnote

Segédanyagok

Kötelező irodalom

  • Bamberg, G., Coeneberg, A.G. (2004): Betriebswirtschaftliche

Entscheidungslehre, 12. Aufl., Verlag Franz Vahlen, München

Ajánlott irodalom

  • Sieben, G., Schildbach, T. (1980): Betriebswirtschaftliche

Entscheidungstheorie, 3. Aufl., Werner Verlag, Düsseldorf