Filozófia

A GeekWiki wikiből
Filozófia
Tárgykód
7FI01NDV04B
Általános infók
Kredit
3
Félév
őszi és tavaszi félév
Előadás
hetente egyszer
Szeminárium
nincs
Tanszék
Politikatudományi Intézet
Követelmények
Jelenlét
nem kötelező
KisZH
nincs
NagyZH
1 db
Házi feladat
van
Vizsga
nincs
Elérhetőségek
Tárgyfelelős
Valaki
Oktatók
Valakik
Okató(k) e-mail címe
kissolga@uni-corvinus.hu

A tárgy a filozófiatörténet legfontosabb gondolatain halad végig, problémacentrikus megközelítésben.

Követelmények

Órai aktivitás és a moodle rendszerbe feltöltött feladatok. A tárgy előadás és gyakorlat egyben. Az előadások anyagából írásbeli teszt lesz a félév végén, amelyen az elérhető maximális pontszám 50 pont. A gyakorlati részre az órai aktivitás és a házi feladatok alapján kapható 50 pont.

Félévvégi jegy

 • Ponthatárok:
Pontszám Jegy
0-50 1
51-62 2
63-75 3
76-87 4
88-100 5

Tematika

 • 1. hét: Bevezetés
 • 2-3. hét: Boldogság
 • 4-5. hét: Erény és kiválóság
 • 6-7. hét: Sors, végzet, gondviselés
 • 8-9. hét: Nyelv és kommunikáció. Hogyan érthetjük meg egymást?
 • 10-11. hét: Látszat és valóság. Vélekedés és igaz ismeret.
 • 12-13. hét: Tudás, tudomány, bölcsesség.
 • 14. hét Zárás


Kompetencia leírása

Kultúránk alapvető gondolkodási mintáinak összefüggéseiben való jártasság, probléma-felismerő és -elemző készség

Segédanyagok

Kötelező irodalom

 • az órák anyaga
 • a filozófiatörténet klasszikusai (válogatás)

Ajánlott irodalom

 • Boros Gábor (Szerk): Filozófia Akadémiai Kiadó, 2007