Filozófiai gondolkodás (szövegolvasó szeminárium)

A GeekWiki wikiből
Filozófiai gondolkodás (szövegolvasó szeminárium)
Tárgykód
7PO10NDV49B
Általános infók
Kredit
3
Félév
őszi félév
Előadás
nincs
Szeminárium
hetente egyszer
Tanszék
Politikatudományi Intézet
Követelmények
KisZH
van
NagyZH
1 db
Házi feladat
prezentáció
Vizsga
szóbeli
Elérhetőségek
Tárgyfelelős
Dr. Toronyai Gábor
Oktatók
Dr. Toronyai Gábor
Okató(k) e-mail címe
toronyai@uni-corvinus.hu

A kurzus bevezetés a filozófiai gondolkodásmódba. Szövegolvasó szeminárium formájában foglalkozunk egy-egy filozófiai problémával. Az adott félévre választott témát átgondoló régebbi és újabb (az utóbbi száz évből származó) kiemelkedő művek megértése és értelmezése a közelebbi cél – ennek révén pedig a kritikus, következetes, a gondolkodás tapasztalatában elmélyülő filozófiai gondolkodásmód iránti érzék erősítése.

Követelmények

szemináriumi szóbeli és írásbeli beszámolók

Az értékelés módszere

szemináriumi prezentáció (jegyszerzés kritériuma), írásbeli tesztek, félévvégi szóbeli beszámoló

Tematika

A következő (tovább bővíthető listájú) témákat és műveket ajánlom feldolgozásra:

 • „Az ember számára való jó élet”. Arisztotelész: Nikomakhoszi etika, Alasdair MacIntyre: Az erény nyomában
 • Szeretet. Platón: Lakoma, Arisztotelész: Nikomakhoszi etika VIII-IX. könyv, Szent Pál: „Szeretethimnusz”, illetve André Comte-Sponville: Kis könyv a nagy erényekről Szeretet.
 • Az állam. Platón: Állam, Karl L. Popper: A nyílt társadalom és ellenségei
 • Társadalmi szerződés: John Locke: Két értekezés a kormányzatról (Második értekezés), John Rawls: Az igazságosság elmélete
 • Klasszikus liberalizmus. John Stuart Mill: A szabadságról, Joel Feinberg: Társadalomfilozófia
 • „Gondolkodom, tehát vagyok.”: René Descartes: Elmélkedések a metafizikáról, Edmund Husserl: Karteziánus elmélkedések
 • Egzisztenciális választás és önmegvalósítás: Sören Kierkegaard: Vagy-vagy, Martin Heidegger: Lét és idő
 • Példa: Szeretet

Heti tematika

 • 1.hét: A szeretetről való tapasztalatunk
 • 2-3.hét: Erósz (szerelem) – Platón: Lakoma
 • 4-5.hét: Phília (barátság) – Arisztotelész: Nikomakhoszi etika VIII-IX. könyv
 • 6-7.hét: Agapé (felebaráti avagy tiszta szeretet) – Az evangélium Szent János szerint, Szent Pál: Első levél a Korinthusbeliekhez (Szeretethimnusz)
 • 8.hét: „Mit helyes tennünk?”: Három válasz a kérdésre az udvariasság, az erkölcs és végül a szeretet szempontjából. – André Comte-Sponville: Kis könyv a nagy erényekről.(A szeretet: bevezetés)
 • 9-10.hét: Erósz – André Comte-Sponville: Kis könyv a nagy erényekről.(A szeretet: Erósz))
 • 11-12.hét: Phília – André Comte-Sponville: Kis könyv a nagy erényekről.(A szeretet: Phília)
 • 13-14.hét: Agapé – André Comte-Sponville: Kis könyv a nagy erényekről.(A szeretet: Agapé)

Kompetencia leírása

A ”Filozófia gondolkodás” szeminárium anyagának végiggondolása az egyetem értelmiségképző feladatának teljesüléséhez járulhat hozzá. Bővíti a műveltséget, fejleszti a kritikus gondolkodás és a világban való tájékozódás képességét általában. A filozófiai művek értelmező olvasása segíti komplex problémaszituációk gondolati megközelítésének és a tudományos munkához szükséges szövegértelmező készségeknek az elsajátítását.

Segédanyagok

A fent felsorolt művek