Folyamat-menedzsment

A GeekWiki wikiből
Folyamat-menedzsment
Tárgykód
2IR32NDK06B
Általános infók
Kredit
5
Ajánlott félév
7
Félév
Őszi félév
Előadás
van
Szeminárium
hetente egyszer
Tanszék
Információrendszerek Tanszék
Követelmények
KisZH
nincs
NagyZH
2 db
Házi feladat
van
Vizsga
gyakrolati jegy
Előtanulmány
Rendszerfejlesztés
Elérhetőségek
Tárgyfelelős
Dr. Szabó Zoltán
Okató(k) e-mail címe
zoltan.szabo@uni-corvinus.hu

Az informatikai üzleti alkalmazása mindig hatással van a befogadó szervezetre, és rendszerint szervezeti átalakulásokkal jár. A szervezet, a folyamatok és a technológia összehangolása bonyolult és kockázatos feladat, amely meghatározza a hosszú távú hatékonyságot és eredményességet. Korábban BPR (Business Process Reengineering) néven vált ismertté a folyamatok vevőközpontú radikális átszervezése/újraszervezése. Komolyabb apparátussal ma Business Process Management néven illetik a rendszerelemzésre épülő megközelítést. A tárgy megismerteti a hallgatót a BPM alapjaival, a folyamatmodellezés módszereinek (ePC és BPMN 2.0), technikáinak elemeivel, az optimalizálás, az átszervezés, az implementáció és a mérés kérdéseivel.

Követelmények

A tárgy teljesítéséhez alapkövetelmény a szemináriumi munka során folyamatos hallgatói részvétel, az egyéni és csoportos feladatmegoldás. Az elméleti ismeretekből félév végi dolgozatot írnak a hallgatók.

A szorgalmi időszakban

 • A hallgatók csoportmunka keretében (3-4 fő) gyakorlati kérdésekhez kapcsolódó problémákat dolgoznak fel.
 • Órai beadások: 11 alkalommal max. 4-4 p, a 10 legjobb kerül beszámításra, össz. (40 pont)
 • Csoportfeladat : írásos dokumentáció max. 12 p, órai prezentáció: max. 8 p, össz. (20 pont)
 • A gyakorlati pontokból min. 50%-t meg kell szerezni. A feladatmegoldást a 12. hétig be kell fejezni, utólagos pótlások elfogadására nincs lehetőség.
 • A szemináriumok látogatása kötelező. Max. 3 hiányzás tolerálható.
 • Az előadások látogatása alapján max. 5 p adható.
 • A pontszámok utólagos javítása, a ponthatár közelsége miatti korrekciója nem megengedett.
 • A számonkérés alapja a a tárgy coospace-es oldalán szereplő letölthető anyagok
 • Elővizsga: nincs.

A vizsgaidőszakban

 • Vizsgakövetelmény: gyakorlati jegy (félévközi feladatok + projektfeladat + elméleti zh)
 • Az értékelés módszere: A tárgy alapját, vázát az oktatói prezentációk jelentik. Nagy hangsúlyt kap az önálló és csoportos hallgatói munka az órák során, amelyre összesen 50 pontot lehet kapni. A hallgatók csoportmunka keretében (3-4 fő) gyakorlati kérdésekhez kapcsolódó problémákat dolgoznak fel. A hallgatók a félév végén írnak egy az adott félévre vonatkozó zárthelyi dolgozatot ( 50 p az elérhető maximum).
 • Szemináriumi beadások: 4alkalommal max. 4, 12, 12 és 8 p, össz. 36 p
 • Csoportfeladat : írásos dokumentáció és órai prezentáció: max. 14 p
 • A gyakorlati pontokból min. 50%-t meg kell szerezni. A feladatmegoldást a 12. hétig be kell fejezni, utólagos pótlások elfogadására nincs lehetőség.
 • ZH: 50 p (min. 50%-ot kell elérni, különben UV). Az elméleti pontok egy része az előadásokhoz kapcsolódó feladatok megválaszolásával is megszerezhető (10*1=10 p), a zh ilyen esetben arányosan kevesebb súlyt kap.
 • A szemináriumok látogatása kötelező. Max. 3 hiányzás tolerálható.
 • Az előadások látogatása alapján max. 5 p adható.
 • A pontszámok utólagos javítása, a ponthatár közelsége miatti korrekciója nem megengedett.

Félévvégi jegy

 • félévközi feladatok + projektfeladat + elméleti zh

Tematika

 1. hét: Áttekintés. A folyamatmenedzsment alapjai. A folyamatmenedzsment üzleti hasznossága. Gyakorlati példák
 2. hét: Folyamatok leírása. Folyamatok, folyamatmodellezés. folyamatmodellezési alapok. EPC, BPMN. Modellezési gyakorlatok 1.
 3. hét: A folyamatmenedzsment rendszer alapelemei. Modellezési gyakorlatok 2.
 4. hét: Folyamatok értékelése/elemzése. Folyamattervezés. Modellezési gyakorlatok 3.
 5. hét: Folyamattervezés. Modellezési gyakorlatok 4.
 6. hét: Az újratervezett folyamatok implementációja. Az implementáció technológiai háttere. Modellezési gyakorlatok 5.
 7. hét: Rendszerek és infrastruktúra a megvalósításhoz/1 (alkalmazásintegráció, ERP rendszerek, munkafolyamat-automatizáció, csoportmunka, stb.) Modellezési gyakorlatok 6.
 8. hét: Rendszerek és infrastruktúra a megvalósításhoz/1 (alkalmazásintegráció, ERP rendszerek, munkafolyamat-automatizáció, csoportmunka, stb.) Modellezési gyakorlatok 7.
 9. hét: Komplex szervezeti és folyamat-átszervezések változtatáskezelése.Modellezési gyakorlatok 8.
 10. hét: Folyamatkontrolling. Mérési és értékelési rendszerek. BSC és folyamatmenedzsment. Modellezési gyakorlatok 9.
 11. hét: A folyamatorientált szervezet. Modellezési gyakorlatok 10.
 12. hét: Stratégiai tervezés és folyamatmenedzsment. Hallgatói projekt-beszámolók 1.
 13. hét: Kitekintés, példák. Kapcsolódó szabványok, módszertanok. Folyamat-érettségi modellek. Szoftver-eszközök. Hallgatói projekt-beszámolók 2
 14. hét: Konzultáció. ZH

Segédanyagok

Kötelező tananyag

 • A folyamatmenedzsment alapjai. BCE Információrendszerek tanszék. Jegyzet - elektronikusan letölthető formában.
 • Előadásanyagok

Ajánlott tananyag

 • Dr. Bodnár Viktória – Vida Gábor (2008): Folyamatmenedzsment a gyakorlatban. IFUA Horváth & Partners, Budapest.
 • Raffai Mária: BPR Üzleti folyamatok újjászervezése. Módszertanok, sikertényezõk, kudarcelemek, Novadat 1999
 • Raffai Mária: Egységesített megoldások az alkalmazásfejlesztésben – UML modellezõ nyelv és RUP módszertan – Objektumtechnológia sorozat 2. kötet Novadata, 2001