Gazdasági folyamatok térbeli elemzése

A GeekWiki wikiből
Gazdasági folyamatok térbeli elemzése
Tárgykód
2GF26NAV02B
Általános infók
Kredit
3
Ajánlott félév
1
Félév
őszi félév
Előadás
nincs
Szeminárium
van
Tanszék
Gazdaságföldrajz és jövőkutatás Tanszék
Követelmények
KisZH
nincs
NagyZH
nincs
Házi feladat
nincs
Vizsga
írásbeli
Előtanulmány
nincs
Elérhetőségek
Tárgyfelelős
Dr. Tózsa István
Oktatók
Varga Ágnes
Okató(k) e-mail címe
istvan.tozsa@uni-covinus.hu
varga.agi14@gmail.com

A tantárgy célja a hallgatók megismertetése a térinformatika elméleti és gyakorlati alapjaival. Az egy féléves kurzus keretein belül megismerkednek az adatgyűjtés szempontrendszerével és forrásaival, a már meglévő és online elérhető térinformatikai rendszerekben (TeIR) végezhető elemzések és adatlekérések módszereivel és azok buktatóival. A kurzus végére képesek lesznek már létező vagy önállóan szerkesztett digitális alaptérképeken, az általuk gyűjtött adatok felhasználásával különböző társadalmi-gazdasági jellemzők alapján elemzési munkák elvégzésére és azokból tematikus térképek előállítására.

Követelmények

Részvétel a gyakorlati foglalkozásokon. Megengedett hiányzás 20%.

A szorgalmi időszakban

 • Megajánlott jegy: nincs.
 • Elővizsga: van.

A vizsgaidőszakban

 • Vizsga: Írásbeli vizsga
 • Vizsgakövetelmény: Félév végi gyakorlati vizsga az utolsó órán, melynek tartalma: elméleti (teszt) kérdések az órák anyagából (10 pont) és számítógépes gyakorlati feladatok megoldása a tanult ArcGIS szoftver segítségével (90 pont).


Tematika

 1. hét: Bevezető óra
 2. hét: GIS kialakulása, története, alapfogalmak
 3. hét: Térképi webes alkalmazások és online információs rendszerek
 4. hét: Ismerkedés a TEIR rendszerrel I.
 5. hét: Ismerkedés a TEIR rendszerrel II.
 6. hét: Az ArcGIS alapjai (beállítások, kezelő felület, tematikus térkép készítés)
 7. hét: Online térképi adatbázisokból szűrők segítségével tematikus térképek készítése
 8. hét: Digitalizálás alapjai az ArcGIS segítségével I.
 9. hét: Digitalizálás alapjai az ArcGIS segítségével II
 10. hét: Külső adatbázis segítségével történő tematikus térképezés
 11. hét: Szabadon választott kistérség digitalizálása és valamely társadalmi, vagy tájhasználati jellemzőjének térképi megjelenítése az eddig tanultak alapján
 12. hét: Konzultációs óra
 13. hét: Zárthelyi elméleti és gyakorlati vizsga

Kompetencia

Vektoros térképek szerkesztése és készítése.
Térinformatikai adatbázisok kialakítása és kezelése.

Segédanyagok

Kötelező irodalom

 • Ferencz Viktória (2011): Gazdasági és közszolgáltatási folyamatok térbeli elemzése, E-Government Tanulmányok XXXIV., Budapest, p.229.


Ajánlott irodalom

 • Tózsa István (2008): Virtuális Közszolgáltatások,
 • E-Government Alapitvány, Budapest,p.271. (Ingyenes egyetemi tankönyv)

Ajánlott oldalak