Gazdaságpolitika

A GeekWiki wikiből
Gazdaságpolitika
Tárgykód
4GP02NCV02B
Általános infók
Kredit
3
Ajánlott félév
4.
Félév
van
Előadás
van
Szeminárium
hetente egyszer
Tanszék
Gazdaságpolitika Tanszék
Követelmények
KisZH
nincs
NagyZH
nincs
Házi feladat
nincs
Vizsga
írásbeli
Előtanulmány
nincs
Elérhetőségek
Okató(k) e-mail címe
petera.bod@uni-covinus.hu

A tárgy célja, hogy a hallgatónak alapképzettséget nyújtson a gazdaságpolitikai döntéshozás elméleti és gyakorlati kérdéseiben. Ennek kapcsán – a standard közgazdasági, mikro- és makroökonómiai előképzettség hiányában – a hangsúly inkább az egyszerűbb intézményi megközelítésen lesz, de nem kerülhető meg bizonyos területek közgazdaság-elméleti aspektusok irányából való megközelítése sem. A kurzus során a hangsúly a hazai gazdaságpolitikai dilemmák bemutatásán lesz, illetve az ezzel kapcsolatos, aktuális forrásművek kritikai feldolgozásán. .


A szorgalmi időszakban

 • Megajánlott jegy: nincs.
 • Elővizsga: nincs.

A vizsgaidőszakban

 • Vizsga: Vizsga


Tematika

 • 1. hét: Bevezetés, a gazdaságpolitika tartalma, értelmezési lehetőségei
 • 2. hét: Gazdaságpolitikai iskolák az állam szerepéről
 • 3. hét: Gazdaságpolitika eltérő gazdasági rendszerekben
 • 4. hét: Gazdaságpolitika válságos időkben - A magyar rendszerváltozás gazdaságpolitikája
 • 5. hét: Gazdaságpolitika és gazdaságstatisztika - A gazdaságpolitika statisztikai háttere
 • 6. hét: A gazdasági élet rendjének és a gazdasági versenynek az állami szabályozása
 • 7. hét: Monetáris politika
 • 8. hét: Költségvetési politika
 • 9. hét: Adópolitika
 • 10. hét: Jóléti politika
 • 11. hét: Strukturális politikák
 • 12. hét: Gazdasági ciklusok, ingadozások, válságok
 • 13. hét: Oktatás- és foglalkoztatáspolitika
 • 14. hét: Külső gazdasági nyitottság és a gazdaságpolitikai mozgástér

Segédanyagok

Kötelező irodalom

 • Bod Péter Ákos: Gazdaságpolitika – intézmények, döntések, következmények (kijelölt fejezetek)
 • Az órai anyagok letölthető prezentáció formájában állnak rendelkezésre

Ajánlott irodalom

 • Veress József (szerk.): Fejezetek a gazdaságpolitikából
 • Aktuális gazdaságpolitikai elemzések


Ajánlott oldalak