Hungarikumok és örökségtervezés

A GeekWiki wikiből
Hungarikumok és örökségtervezés
Tárgykód
2GF26NBK03B
Általános infók
Kredit
4
Félév
őszi és tavaszi félév
Előadás
hetente egyszer
Szeminárium
hetente egyszer
Tanszék
Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet
Követelmények
KisZH
nincs
NagyZH
opcionális
Házi feladat
nincs
Vizsga
szóbeli
Előtanulmány
nincs
Elérhetőségek
Tárgyfelelős
Dr. Tózsa István
Okató(k) e-mail címe
istvan.tozsa@uni-corvinus.hu

A hungarikumok (pontosabban a magyar nemzeti értékek) ismerete egyrészt feltételezi az ország legjellegzetesebb természeti, társadalmi, gazdasági, kulturális értékeinek regionális és részben tételes ismeretét, másrészt azok menedzsmentjén keresztül a turisztikai, üzleti termékek és élmények képzésének, imázs- és márkaformálásának és marketingjének, fenntartható fejlődésének főbb kérdéseit. A részben analizáló, részben szintetizáló jellegű tárgy segítségével a hallgatók megismerhetik a főbb nemzeti értékeket, valamint azok menedzsment és marketing aspektusait. Történik ez olyan értékek, nemzeti tradíciók, rendezvények, módszerek, objektumok, produktumok, teljesítmények, műalkotások, életművek megismerése révén, amelyeket minden magyar állampolgárnak illene ismernie, és különösen akkor, ha turizmus-vendéglátás szakon végzett, s mint ilyen külföldiek felé is kommunikálnia kell ezen értékeket. A tantárgy éppen ezért nem csak a jogi értelemben vett hungarikumokra, hanem a magyar nemzeti értékek összességére koncentrál. A nemzeti értékek turisztikai termékké formálásának gyakorlati illusztrálására, és a gyakorlati foglalkozások kitöltésére a félév során 6 alkalommal az egyes nemzeti értékek előállítására, forgalmazására, szervezésére szakosodott cégvezető munkatársai tartanak előadást az illető „termékről,” annak menedzsmentjéről.

Követelmények

A tanórákon pozitív katalógus van, nem kötelező bejárni, de plusz pont jár érte.
A szóbeli vizsgát ki lehet váltani egy év végi nagyZH-val, melynek jegye opcionálisan elfogadható, javítani a vizsgával lehet.

A szorgalmi időszakban

 • Megajánlott jegy: van.
 • Elővizsga: nincs.

A vizsgaidőszakban

 • Vizsga: szóbeli

Tematika

 1. hét: Bevezetés. Etnosztereotípiák, nemzeti értékek (Tózsa István)
 2. hét: A Hungarikumokról szóló törvény (A Magyar Értéktár aspektusai, a Hungarikum Bizottság és működése, a Hungarikum gyűjtemény szintjei, a Hungarikum Védjegy) (Tózsa István)
 3. hét: Tradicionális termékek (makói hagyma, kalocsai paprika, szegedi szalámi, gyulai kolbász, tokaji aszú, kecskeméti barackpálinka, Béres csepp, herendi porcelán, Zsolnay kerámia, egri bikavér, stb.). Természeti értékek (nemzeti parkonként: táji, geológiai, növény- és állatvilágbeli védett értékek, endemikus fajok, bioszféra rezervátumok, Ramsari és Európa diplomás területek). Természeti hungarikumok és hasznosításuk: hévizek (típusai, hasznosításuk, balneológia javallataik). Épített örökségvédelmi értékek (skanzenek, védett építmények, városrészek, UNESCO World Heritage helyek). Kulturális értékek (fesztiválok, rendezvények, gyűjtemények, népi hagyományok, védett képzőművészeti és irodalmi alkotások). – Tózsa István.
 4. hét: Településmarketing, országmarketing, hungarikumok (Tózsa István)
 5. hét: Hungarikumok marketingje. Örökségmenedzsment. (Zátori Anita)
 6. hét: Esettanulmány – Meghívott előadó (Hungarikum Szövetség)
 7. hét: Esettanulmány – Meghívott előadó (Tokaj Kereskedőház)
 8. hét: Esettanulmány – Meghívott előadó (Pick Szalámi)
 9. hét: Esettanulmány – Meghívott előadó (We Love Budapest)
 10. hét: Esettanulmány – Meghívott előadó (Pető Intézet)
 11. hét: Esettanulmány – Meghívott előadó (Zsolnay Kerámia)
 12. hét: Beszámoló, számonkérés

Kompetencia leírása

A hallgatók megismerkednek a Hungarikumokról szóló, 2012-ben elfogadott törvénnyel, megismerik a magyar nemzeti értékek gyűjtésének jogi és intézményi kereteit, továbbá regionális ismereteket szereznek a különféle jellegű (termék, természeti, építészeti, valamint kulturális) nemzeti értékekkel, amelyek hozzájárulnak a magyar országimázshoz és az etnosztereotípiák kialakításához, kialakulásához. A meghívott szakmai előadók tájékoztatásai alapján képesek lesznek átlátni a magyar nemzeti értékek fenntartásával, termék- és élményképzésével, valamint értékesítésével, menedzsmentjével kapcsolatos gyakorlatbeli tevékenységeket. A hallgatók saját kiselőadásaik révén képessé válnak egy-egy rövidebb, lényegre törő prezentációval önállóan bemutatni az egy-egy konkrét nemzeti érték menedzsmentjével kapcsolatos ismereteket.