Infrastruktúra menedzsment

A GeekWiki wikiből
Infrastruktúra menedzsment
Tárgykód
2IR32NAK11B
Általános infók
Kredit
5
Ajánlott félév
6
Félév
Tavaszi Félév
Előadás
van
Szeminárium
hetente egyszer
Tanszék
Információrendszerek Tanszék
Követelmények
NagyZH
nincs
Házi feladat
nincs
Vizsga
írásbeli
Előtanulmány
nincs
Elérhetőségek
Tárgyfelelős
Dr. Szabó Zoltán
Oktatók
Varga Krisztián
Dr. Őri Dóra
Okató(k) e-mail címe
zoltan.szabo@uni-corvinus.hu
kvarga@informatika.uni-corvinus.hu
DOri@informatika.uni-corvinus.hu

A tárgy az informatikai szolgáltatások menedzselésének kérdéseire koncentrál. A tárgy keretében az ITIL (IT infrastructure Library) ajánlásainak áttekintésére kerül sor. A közepes és nagy szervezetek informatikai infrastruktúrája mára olyan összetetté vált és az erre épülő informatikai szolgáltatáshalmaz olyan üzletkritikus szerepet tölt be a napi működésban és a stratégiai teljesítményben, hogy megfelelő irányítása, kontrollja, a kapcsolódó kockázatok minimalizálása és a minőségi, hatékonysági jellemzők megfelelő szinten tartása elengedhetetlen feladat. A piaci szektor és az államigazgatás szervezetei egyaránt növekvő mértékben függenek attól, hogy az IT valóban hozzájárul-e a szervezeti célok eléréséhez, és valós igényeket elégít-e ki megfelelő hatékonyság és eredményesség mellett. Az informatikai szolgáltatások fontossága egyre nyilvánvalóbb a szervezetek többsége számára, ahogy az információtechnológia szolgáltatásaik egyre integránsabb részévé válik.

Követelmények

A szorgalmi időszakban

Az esettanulmányok megoldása és az órai részvétel folyamatos felkészülést igényel. A kurzus során megszerezhető pontok 52%-a a gyakorlatokon (feladatok és órai tesztek), míg 48% elméleti ZH megírásával szerezhető meg. A szemináriumi részvétel kötelező, hiányozni max. a szemináriumok 25%-ról lehet.

 • Megajánlott jegy: nincs.
 • Elővizsga: nincs.

A vizsgaidőszakban

 • Vizsga: vizsga (40 p ITIL alapvizsga, valamint 8 p komplex kérdésekből)
 • Az értékelés módszere: A tárgy vizsgajeggyel zárul. A tárgy értékelése félévközi és vizsgaidőszakbeli számonkérés kombinációjaként történik meg. A dolgozatok és az évközi munka értékelése határozza meg a jegyet.

A tananyag elméleti részét tesztek formájában kérjük számon, ez 40+8 pontot ad a végső eredményből. A gyakorlati feladatok megoldásai alapján a hallgatók 52 pontot szerezhetnek. Mindkét részből minimum 48%-ot el kell érni.

Tematika

 1. hét: ITIL Bevezetés. IT szolgáltatások menedzselése. ITSM alapok. v3 keretrendszer
 2. hét: Szolgáltatás-stratégia. Stratégiatervezés, szolgáltatásportfólió
 3. hét: Szolgáltatás-stratégia, pénzügyi menedzsment
 4. hét: Szolgáltatás tervezés: alapok, SLM
 5. hét: Szolgáltatás tervezés: rendelkezésreállás, kapacitásm., BCP
 6. hét: Szolgáltatás átadás: konfigurációmenedzsment
 7. hét: Szolgáltatás átadás: változáskezelés, release
 8. hét: Szolgáltatás üzemeltetés - funkciók, service desk
 9. hét: Szolgáltatás üzemeltetés - incidens és problémamen.
 10. hét: Folyamatos szolgáltatásfejlesztés
 11. hét: Egyéb módszertanok, kitekintés
 12. hét: Konzultáció, gyakorlati tapasztalatok


Segédanyagok

Kötelező irodalom (Elektronikus formában elérhető áttekintő anyagok)


Ajánlott oldalak