Integrált rendszerek

A GeekWiki wikiből
Integrált rendszerek
Tárgykód
2IR32NAK12B
Általános infók
Kredit
5
Ajánlott félév
6.
Előadás
van
Szeminárium
hetente egyszer
Tanszék
Információrendszerek Tanszék
Követelmények
NagyZH
van
Vizsga
írásbeli
Előtanulmány
Rendszerfejlesztés
Elérhetőségek
Tárgyfelelős
Ternai Katalin
Oktatók
Borbásné Szabó Ildikó
Okató(k) e-mail címe
katalin.ternai@uni-corvinus.hu
iszabo@informatika.uni-corvinus.hu

A tárgy célja átfogó elméleti és gyakorlati számítástechnikai ismereteket nyújtani a vállalati komplex információrendszerek tervezéséről, felépítéséről, működéséről, bevezetéséről és működtetéséről.

Követelmények

Szorgalmi időszak

Követelmény a gyakorlati feladatok elvégzése hétről - hétre. Negyedéves teszt jellegű zh.

Egyéni munkával megoldandó feladatok

Egyéni esettanulmány megoldása

Értékelés

A kurzus végén teszt jellegű elméleti számonkérés, valamint gyakorlati feladatok elvégzése számítógépnél.

Értékelés (%-ban) Jegy
0 - 47 1
48 - 60 2
61 - 73 3
74 - 86 4
87 - 100 5

Tematika

Tananyag leírása

 • Vállalati gazdálkodás és informatika kapcsolata.
 • Információtechnológiai megoldások, informatikai megoldások.
 • Integráció.
 • Információs szintek és integritásuk,
 • ERP rendszerek piaca.
 • Rendszerek bevezetése /kiválasztás,támogató eszközök, gyorsítás/.
 • Üzleti folyamatok ujjászervezése
 • ERP, ERP II.
 • Gazdasági folyamatok leképezése ERP rendszerekbe.

Kompetencia leírása

A tantárgy tematikájának összeállítása során feltételezzük, hogy a hallgatók rendelkeznek az alapvető gazdaságinformatikai és vállalatgazdaságtani ismeretekkel, s motiváltnak érzik magukat ezen ismeretek gyakorlati hasznosításának kiszélesítése irányában.

Irodalomjegyzék

Kötelező irodalom

 • Ternai, Katalin (2007): Vállalatirányítás Integrált rendszerrel, Üzleti informatika, pp. 55 -77, ISBN 978 963 9698 19 2, Aula Kiadó, Budapest.
 • Ternai, Katalin (2005): Integrált gazdálkodás - nem középiskolás fokon. Veze-téstudomány - február, 31-37. old.
 • Ternai Katalin (2003): Az ERP-rendszerek metamorfózisa. Vezetéstudomány, 2003. Julius-Augusztus, p35-38
 • ERP rendszerek Magyarországon a 21. században, szerk.: Hetyei József, ComputerBooks kiadó, Budapest, 2004
 • Vezetői döntéstámogató és elektronikus üzleti megoldások Magyarországon, szerk.: Hetyei József, ComputerBooks kft, 2001
 • Homonnay Gábor: Alkalmazási rendszerek, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2003
 • Turban, E.; McLean, E.; Wetherbe, J.: Information Technology for Management, John Wiley & Sons, 1999 (ISBN 0-471-17898-5)