Környezetpolitika

A GeekWiki wikiből
Környezetpolitika
Tárgykód
2KG23NCV02B
Általános infók
Kredit
3
Ajánlott félév
2.
Félév
tavaszi félév
Előadás
van
Szeminárium
nincs
Tanszék
Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszék
Követelmények
KisZH
2 db
NagyZH
1 db
Házi feladat
nincs
Vizsga
írásbeli
Előtanulmány
nincs
Elérhetőségek
Tárgyfelelős
Dr. Harangozó Gábor
Okató(k) e-mail címe
gabor.harangozo@uni-corvinus.hu

A tárgy célja a globális és lokális környezeti problémák felvázolása, illetve a nemzetközi és országos szakpolitikák által adható válaszok, illetve alkalmazható eszközök áttekintése. A top-down eszközökön túl a kurzus során áttekintjük a vállalati környezeti szabályozás legfontosabb területeit. A félév végére a hallgatók betekintést nyernek a környezetpolitika alapjaiba.


Követelmények

A tananyagot az órákon elhangzott előadások képezik. Az előadás-fóliák letölthetők az internetről (moodle.uni-corvinus.hu), de a diák csak vázlatként szolgálnak, az órákon való jegyzetelés is ajánlott a jó jegy eléréséhez.

A szorgalmi időszakban

 • Megajánlott jegy: van.
 • Elővizsga: nincs.
 • két félévközi röpdolgozat (10-10%), félév végi dolgozat (80%)
 • órai aktivitás (alkalmanként 1 pont szerezhető)


A vizsgaidőszakban

 • Vizsga: írásbeli
 • Vizsgakövetelmény: órán elhangzottak és a kötelező irodalom

Félévvégi jegy

 • Ponthatárok:
Pontszám Jegy
0 - 50 1
51 - 63 2
64 - 74 3
75 - 86 4
87 - 100 5

Tematika

 • Bevezetés, globális környezeti problémák
 • A klímaváltozás környezeti, társadalmi és gazdasági vonatkozásai
 • A nemzetközi és hazai klímapolitika legfontosabb eszközei
 • Energia és környezet, alternatív energiaforrások
 • Magyarország energiapolitikája
 • Az EU környezetpolitikai döntéshozatala
 • A fogyasztói társadalom
 • A környezetpolitika eszköztára
 • Vállalati versenyképesség és környezetvédelem
 • A vállalati szféra környezeti hatásai, környezeti és társadalmi felelőssége
 • A vállalati környezetirányítás területei
 • Vállalatok és a környezetpolitika, önszabályozás


Kompetencia leírása

A legfontosabb környezetpolitikai eszközök ismerete, kritikai értékelése és az összehasonlítás képessége.

Segédanyagok

 • Kiss Károly: Zöld gazdaságpolitika (válogatott fejezetek), Aula, 2009.