Keresztény elvek a gazdaságban és a menedzsmentben – emberközpontú közgazdaságtan

A GeekWiki wikiből
Keresztény elvek a gazdaságban és a menedzsmentben – emberközpontú közgazdaságtan
Tárgykód
8SAPIKER01B
Általános infók
Kredit
3
Félév
őszi és tavaszi félév
Előadás
hetente egyszer
Szeminárium
nincs
Követelmények
Jelenlét
kötelező
KisZH
nincs
NagyZH
1 db
Házi feladat
van
Vizsga
nincs
Elérhetőségek

A tantárgy célja, hogy megismertesse a gazdaság és a menedzsment keresztény elvek általi megközelítését. A kurzus a katolikus társadalmi tanítás és annak alapelvei megismerése után a keresztény emberképet, erénytant és társadalometikát tekinti át, majd ezek alkalmazásához ad útmutatást a civil gazdaság, a pénzügyek, a vállalkozások, valamint a menedzsment területén.

Követelmények

Az értékelés módszere:
ZH: 10%
Jelenlét (vagy szóbeli): 30%
Esszé: 60%

Tematika

 • A katolikus Egyház szociális tanítása
 • A keresztény emberkép és a gazdaság
 • Aquinói Szent Tamás erénytana
 • Keresztény társadalometika
 • Gazdaságetikai szemlélet - civil gazdaság
 • Pénzügyek alternatív megközelítése
 • Vállalkozás mint a közjó alapja
 • For-profit, non-profit és for-benefit vállalkozások
 • Felelős vállalkozás holisztikus értékteremtéssel
 • Munka és motiváció
 • Emberközpontú vezetés

Kompetencia leírása

A félév végére a hallgatók megismerik a keresztény társadalmi tanítást és alapelveket, tisztában vannak azok emberközpontú alkalmazási lehetőségeivel a gazdaság különböző szektoraiban.