Lineáris Algebra

A GeekWiki wikiből
Lineáris algebra
Tárgykód
4MA12NAK31B
Általános infók
Kredit
5
Ajánlott félév
2
Félév
nincs
Tanszék
Matematika Tanszék
Követelmények
KisZH
nincs
NagyZH
nincs
Házi feladat
nincs
Vizsga
írásbeli
Előtanulmány
Elérhetőségek
Tárgyfelelős
Kisvarga József
Okató(k) e-mail címe
kisvarga@uni-corvinus.hu

A lineáris algebra célja a vektorok, mátrixok, és többváltozós analízis ismertetése, illetve lesz szó a rajtuk végezhető műveletekről is.

Követelmények

Két vizsga van, egy gyakorlati jellegű, számítógépes (V1 vizsga), és egy elméleti jellegű, papír alapú (V2 vizsga). Mindkettőn 25-25 pont érhető el, a V2-n nem kötelező a részvétel. Csupán a V1-es részvétellel 2-es vagy 3-as megajánlott jegy szerezhető.

Előtanulmányi rend

 • Előtanulmányi kötelezettség: Nincs.

A szorgalmi időszakban

 • Elővizsga: gyakorlatilag a V1 vizsga (25 pont)
 • Megajánlott jegy: van (2-es vagy 3-as)

A vizsgaidőszakban

 • Vizsga: V2 vizsga (25 pont)

Félévvégi jegy

 • Ponthatárok:
Pontszám Jegy
0 - 14 1
15 - 21 2
22 - 32 3
33 - 41 4
42 - 50 5

Tematika

 1. hét: Vektorok, műveletek vektorokkal
 2. hét: Lineáris tér, függetlenség
 3. hét: Dimenzió, bázis
 4. hét: Koordinatizálás
 5. hét: Mátrixok, speciális mátrixok, műveletek mátrixokkal
 6. hét: Skalárszorzat, egyenesek, síkok
 7. hét: Lineáris egyenletrendszerek megoldása Gauss-Jordan eliminációval (elemi bázistranszformáció)
 8. hét: Mátrixok inverze, determinánsok
 9. hét: Mátrixok rangja, sajátérték, spektráltétel
 10. hét: Többváltozós függvények
 11. hét: Parciális deriváltak, kvadratikus alakok
 12. hét: Láncszabály, implicit függvények deriválása, lineáris approximáció, implicit függvény tétel
 13. hét: Többváltozós (feltétel nélküli) optimalizálás
 14. hét: Konvex halmazok és függvények valamint általánosításaik, a Lagrange multiplikátorok módszere

Segédanyagok

Tankönyv

 • K. Sydsaeter, P. Hammond: Matematika közgazdászoknak (12-18 fejezetek), Aula 1998

Kapcsolódó tárgyak

Ajánlott oldalak