Magyar politikai rendszer

A GeekWiki wikiből
Magyar politikai rendszer
Tárgykód
7PO10NCK71B
Általános infók
Kredit
6
Félév
őszi félév
Előadás
hetente kétszer
Szeminárium
nincs
Tanszék
Politikatudományi Intézet
Követelmények
KisZH
nincs
NagyZH
nincs
Házi feladat
nincs
Vizsga
van
Elérhetőségek
Tárgyfelelős
Dr. Török Gábor
Okató(k) e-mail címe
gtorok@uni-corvinus.hu

A kurzus célja a jelenkori magyar politika alapvető közjogi rendszerének, politikai intézményeinek és legfontosabb szereplőinek a bemutatása. Egyrészt arra törekszik, hogy minden egyes témát részletesen bemutasson, belső összefüggéseit, sajátosságait megragadja, másrészt viszont célja, hogy az egyes elemek közti kapcsolatokat megértesse. A politikai intézmények mellett a politikai pártokat, a politikai vezető réteget, a média szerepét, a politikai kultúra és gondolkodás témaköreit és az egyéb alkotmányos intézmények jellemzőit is tárgyalja.

Követelmények

Az előadások anyagának feldolgozása, a megadott irodalmak elsajátítása. Az utolsó órán zárthelyi dolgozat megírása (ajánlott jegy megszerzésének lehetősége).

Félévközi ellenőrzések: Minden előadás előtt lehetőség van egy tíz kérdésből álló teszt kitöltésére az előző órák anyagából.

A vizsgaidőszakban

 • Vizsga: van


Tematika

 1. hét: Politikai rendszer
 2. hét: Előzmények
 3. hét: Politikai közösség
 4. hét: Politikai vezetők
 5. hét: Politikai rezsim
 6. hét: Politikai intézmények
 7. hét: Választási rendszer és választások
 8. hét: Pártok és pártrendszer
 9. hét: Politikai kommunikáció, nyilvánosság
 10. hét: Összefoglalás

Segédanyagok

Tankönyv

 • Körösényi-Tóth-Török: A magyar politikai rendszer, Budapest, Osiris Kiadó, 2007
 • Körösényi András (szerk.): A magyar politikai rendszer – negyedszázad után. Budapest, Osiris Kiadó, 2015