Mikroökonómia

A GeekWiki wikiből
Mikroökonómia
Tárgykód
4MI25NAK02B
Általános infók
Kredit
5
Ajánlott félév
1.
Félév
őszi félév
Előadás
van
Szeminárium
hetente egyszer
Tanszék
Mikroökonómia Tanszék
Követelmények
Jelenlét
nem kötelező
KisZH
nincs
NagyZH
nincs
Házi feladat
nincs
Vizsga
írásbeli
Előtanulmány
nincs
Elérhetőségek
Tárgyfelelős
Dr. Trautmann László
Oktatók
Ádám Zoltán Péter
Bakó Barna
Bihari Péter
Bősz Anett
Németh Bálint
Németh Petra
Sárvári Balázs
Szajkó Ádám
Dr. Szakadát László
Dr. Székely-Doby András
Dr. Trautmann László
Tőkés László János
Wieszt Attila
Okató(k) e-mail címe
barna.bako@uni-corvinus.hu
biharip@t-online.hu
petra.nemeth@uni-corvinus.hu
balazs.sarvari@uni-corvinus.hu
laszlo.szakadat@uni-corvinus.hu
laszlo.trautmann@uni-corvinus.hu
tokeslaci@gmail.com
attila.wieszt@uni-corvinus.hu

 A tárgy célja, hogy betekintést adjon a közgazdasági és a mikroökonómia gondolkodás alapjaiba, bemutassa azokat a problémákat, amelyek a közgazdaságtan és a mikroökonómia alapkérdései körül felmerülnek.

Követelmények

A szorgalmi időszakban

 • Megajánlott jegy: nincs.
 • Elővizsga: nincs.

A vizsgaidőszakban

 • Vizsga: írásbeli. (Jeles osztályzatért: szóbeli)

Vizsgakövetelmény

Vizsgajegy

Az értékelés módszere

A számonkérés két részből áll. Egyrészt minden hallgatónak a félév végén egy írásbeli, géptermi vizsgát kell tennie. A vizsga feleletválasztós kérdésekből áll, és maximum 100 pont szerezhető rajta. Másrészt, amelyik hallgató az írásbeli vizsgán elérte a négyes osztályzathoz szükséges minimum 71%-ot, az jelentkezhet a szemináriumvezető által meghatározott szóbeli vizsgára, ahol lehetősége van a jeles osztályzat megszerzésére. A szóbeli vizsgát a hallgató szemináriumvezetője tartja, a vizsgaalkalmakat minden szemináriumvezető önállóan szabályozza. Ha a hallgató nem kíván élni a szóbeli vizsga lehetőségével, akkor a félév végén az írásbeli alapján elért jegy kerül az indexébe.

A vizsgaidőszakban a tanszék 4 írásbeli vizsgaalkalmat hirdet, és bármelyikre bejelentkezhet a hallgató, a szemináriumvezető ehhez illeszkedő módon hirdeti meg a szóbeli vizsgaalkalmait. Ezen alkalmak keretében van mód az írásbeli vizsgák megtekintésére is. A vizsgaalkalmak darabszámára, a vizsgaidőpont kiválasztására, az esetleges utó- és javítóvizsgákra a TVSZ vonatkozik.

Az érdemjegyek ponthatárait a következő táblázat mutatja:

Pontszám Jegy
0 - 50 1
51 - 60 2
61 - 70 3
71 - 100 4


Tematika

A tananyag leírása

Az érintett témakörök heti bontásban (a fejezetszámozás a tankönyv 2010-es kiadását követi):

 1. A piac (Varian, 1. fejezet)
 2. A költségvetési korlát, A preferenciák (Varian, 2. és 3. fejezet)
 3. A hasznosság (Varian, 4. fejezet)
 4. A választás (Varian, 5. fejezet)
 5. A kereslet, A piaci kereslet (Varian, 6. és 15. fejezet)
 6. A technológia, A profitmaximalizálás (Varian, 18. és 19. fejezet)
 7. Költségminimalizálás (Varian, 20. fejezet)
 8. Költséggörbék (Varian, 21. fejezet)
 9. Vállalati kínálat, Iparági kínálat (Varian, 22. és 23. fejezet)
 10. A monopólium (Varian, 24. fejezet)
 11. A monopolista viselkedés (Varian, 25. fejezet)
 12. Oligopólium (Varian, 27. fejezet)
 13. Külső gazdasági hatások (Varian, 32. fejezet)
 14. Közjavak (Varian, 35. fejezet)


Irodalomjegyzék

Kötelező irodalom

 • Varian, Hal R.: Mikroökonómia középfokon, Akadémiai Kiadó Zrt. 2010
 • Berde É. (szerk.): Mikroökonómiai és piacelméleti feladatgyűjtemény, TOKK, Budapest, 2009

Ajánlott oldalak