Pénzügyi kommunikációs gyakorlatok

A GeekWiki wikiből
Pénzügyi kommunikációs gyakorlatok
Tárgykód
4PU51NAK09B
Általános infók
Kredit
3
Félév
őszi és tavaszi félév
Előadás
nincs
Szeminárium
hetente egyszer
Tanszék
Pénzügy (Közgazdaságtudományi Kari) Tanszék
Követelmények
KisZH
nincs
NagyZH
nincs
Házi feladat
van
Vizsga
nincs
Előtanulmány
nincs
Elérhetőségek
Tárgyfelelős
Dr. Pesuth Tamás
Okató(k) e-mail címe
tamas.pesuth@uni-corvinus.hu

A kurzus célja a hallgatók tudatos, pénzügyi szóbeli prezentációs készségeinek fejlesztése.

Követelmények

A hallgatóknak kötelező a szemináriumi részvétel, 2 hiányzás megengedett.

A szorgalmi időszakban

Gyakorlati jegy a szemináriumi munkára kapott pontok alapján alakul.
Az értékelés alapja: követelmény az órai aktivitás, vita előre kiadott cikkekről, témákról.
3 fős csapatokban kötelező egy 10-15 oldalas beadandót írni pénzügyi témában és erről prezentálni.

Az osztályzatok ponthatára:

százalék Jegy
0 - 60 1
61 - 70 2
71 - 80 3
81 - 90 4
91 - 100 5

A vizsgaidőszakban

  • Vizsga: nincs.